M
09/01/2020 17:47

Quận Đống Đa: Hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước

(LĐTĐ) Chiều 8/1, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.  

quan dong da hoan thanh vuot muc du toan thu ngan sach nha nuoc Góp phần xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”
quan dong da hoan thanh vuot muc du toan thu ngan sach nha nuoc Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động phục vụ các ngày lễ lớn
quan dong da hoan thanh vuot muc du toan thu ngan sach nha nuoc Quận Đống Đa: Đảm bảo không nhà nào không có Tết

Trong năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp các phòng, ban, ngành, UBND các phường, sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ ngành thuế trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch thu thuế, thu ngân sách nhà nước năm 2019, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách trong năm.

Năm 2019, quận Đống Đa hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước với tổng số thu là 11.070 tỷ 202 triệu đồng, đạt 104,5% dự toán, tăng 29,3% so với năm 2018; tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 10.717 tỷ, đạt 102,3% dự toán. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách đều tăng trưởng so với năm 2018. Trong đó, 6/9 khoản thu, sắc thuế hoành thành vượt dự toán pháp lệnh (DTPL) năm; 3/9 khoản thu, sắc thuế chưa hoàn thành dự toán pháp lệnh (DTPL) năm.

Để đạt được kết quả thu thuế trong năm 2019, Chi Cục thuế quận Đống Đa đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, Chi cục thuế quận đã tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, quản lý người nộp thuế, kiểm tra thuế tại cơ quan thuế và tại trụ sở người nộp thuế.

Đặc biệt, trong năm 2019 vừa qua Chi cục thuế quận thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Trong năm, Chi cục thuế đã đôn đốc, điều chỉnh và thu hồi 290 tỷ đồng số tiều thuế nợ đọng, trong đó thu nợ thuế, phí là 94 tỷ; thu nợ về đất 80 tỷ, tiền chậm nộp các loại là 116 tỷ đồng đạt 90% dự toán thu nợ năm. Tổng số nợ có khả năng thu giảm 100 tỷ.

quan dong da hoan thanh vuot muc du toan thu ngan sach nha nuoc
UBND quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trên những kết quả thu thuế, và tồn tại trong công tác thu thuế trong năm 2019, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận tìm các giải pháp để khắc phục những tồn tại nhất là các nguồn thu chưa đạt, xử lý nợ đọng thuế và giải pháp đảm bảo tốt công tác thu thuế trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Chi cục thuế quận đã triển khai công tác thuế và giải pháp thu thuế năm 2020.

Theo dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 Thành phố giao cho quận Đống Đa là 11.027,8 tỷ tăng 433,8 tỷ (+4%) so với năm 2019, trong đó thuế ngoài quốc doanh giao 7.441,8 tỷ chiếm 67,5% tỷ trọng thu ngân sách nhà nước; thu nhập cá nhân giao 1.763,8 tỷ, tăng 20% so với năm 2019; lệ phí trước bạ giao 694,1 tỷ tăng 13% so với năm 2019.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách và các chỉ tiêu quản lý thuế năm 2020, Chi cục thuế Quận đã đề ra 06 nhiệm vụ, 2 khâu đột phá và 9 giải pháp, trong đó tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong quản lý, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường biện pháp quản lý thuế, huy động nguồn thu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và triển khai thực hiện tốt chính sách thuế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, quản lý chặt chẽ tình trạng hoạt động của người nộp thuế, tăng cường kiểm tra thuế, đôn đốc thu nợ thuế. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương với cơ quan thuế để rà soát, quản lý tốt khai thác các nguồn thu, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2020.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Võ Nguyên Phong – Chủ tịch UBND quận Đống Đa, đánh giá cao kết quả thu thuế năm 2019, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Chi cục Thuế quận, lãnh đạo 21 phường và các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác thu thuế.

Đồng chí cũng xác định cho ngành thuế năm 2020, là năm quận sẽ có nhiều dự án triển khai hoạt động, đây là thuận lợi lớn trong việc tăng nguồn thu ngân sách của quận. Do đó, chỉ tiêu thu thuế năm 2020 đề ra là rất cao, phải thu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Do đó Chị cục Thuế quận cần phải tập trung cao độ, thu ngân sách là một nhiệm vụ trọng tâm, do đó phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành thuế là cơ quan tham mưu chính, các ngành khác phải tăng cường công tác phối hợp.

Đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý thuế mà nhà nước giao, phải chủ động trong phối hợp với các ngành chức năng khác của quận. Đối với UBND các phường cần quan tâm đến nguồn thu nhất và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu thuế trong năm 2020 mà UBND Thành phố giao.

P.V

Nguồn :