M
20:43 | 17/10/2019

Phụ cấp, trợ cấp đối với giáo viên dạy học tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

(LĐTĐ) Nghị định 76/2019/NĐ-CP vừa được ban hành quy định các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trong đó có quy định cụ thể các mức phụ cấp, trợ cấp đối với giáo viên dạy học tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.    

T.An

Nguồn :