M
02/11/2020 18:31

Ủy ban nhân dân – Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ:

Phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đoàn viên khối giáo dục Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội Bà Lê Thị Thu Hằng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động tổ chức phát động trong công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

soi noi hoi khoe cong nhan vien chuc lao dong huyen phuc tho nam 2019
Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các đơn vị triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

Liên đoàn Lao động huyện cũng tổ chức phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động thực hiện thắng lợi chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Tiếp tục tham gia đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực…

Cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động”.

Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Hai tốt” trong ngành Giáo dục; đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn hăng hái, tự giác tham gia trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Ba sạch”: Nước sạch, môi trường sach, nông nghiệp sạch”, gắn với phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các cấp Công đoàn huyện đã vận động và tạo điều kiện để công nhân viên chức lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp năng động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào lao động sản xuất, công tác, giảm tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu. Qua đó, góp phần giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị, tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 620 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 100 “Công nhân giỏi” cấp huyện và 5 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” diễn ra sôi nổi, 4.021 sáng kiến cải tiến được công nhận cấp cơ sở, 2.746 sáng kiến cải tiến cấp huyện; 252 sáng kiến được công nhận cấp Thành phố.

Mai Quý

Nguồn :