M
23/06/2020 17:59

Phát huy vai trò của Đoàn thể Khối các cơ quan Thành phố tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(LĐTĐ) Sáng 23/6, Công đoàn Viên chức Thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội Khối các cơ quan thành phố tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự, phát biểu chỉ đạo buổi Tọa đàm.    

Báo cáo chính trị phải thể hiện được tính đặc thù của đảng bộ
Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội chung tay phòng chống dịch Covid-19
Chung khảo Hội thi báo cáo viên mô hình “Dân vận khéo”

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết: sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, chương trinh và lựa chọn được thời điểm phù hợp, Tọa đàm “Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội Khối các cơ quan thành phố tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” được tổ chức nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Thành phố trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.

5551 nguyen doan hoan
Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo buổi Tọa đàm

Đồng thời, Tọa đàm cũng nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào những nội dung quan trọng của văn kiện Trung ương, Thành phố và Đảng bộ Khối, qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, giúp cấp ủy Đảng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối để bổ sung chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương hướng, mục tiêu xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, đại biểu dự Tọa đàm đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng đó, các đại biểu cũng sôi nổi thảo luận, bàn các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Thành phố trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.

5713 ynh 2 2
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố khai mạc Tọa đàm

Các ý kiến tập trung nhiều về các vấn đề: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động để đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên, hội viên trong giai đoạn hiện nay; Tăng cường công tác phối hợp hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Đoàn thể Khối trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Đoàn thể Khối trong công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội và quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, giới thiệu cán bộ đoàn thể tham gia cấp ủy các cấp; Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK ngày 16/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về “Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố”, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

Ngoài ra, đại biểu còn nêu những kiến nghị, đề xuất về công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với hoạt động của các đoàn thể Khối từ cấp Thành phố đến cơ sở.

5842 ynh 3 1
Quang cảnh buổi Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn- Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội khẳng định: Công tác xây dựng Đảng có vị trí hết sức quan trọng đối với các hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, nên việc đóng góp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa rất lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Việc đông đảo đại biểu từ những tổ chức chính trị-xã hội tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội cũng như các văn bản của Trung ương, Thành phố thể hiện rất trách nhiệm, tâm huyết, triển khai rất đồng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến để chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền, trong đó nhất là các Tiểu ban Văn kiện của Trung ương, của Thành phố cũng như của Đảng ủy Khối để hoàn thiện, bổ sung kịp thời.

0023 ynh 7
Đai biểu đóng góp những ý kiến tâm huyết, trí tuệ

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị, sau buổi Tọa đàm, các cơ quan tiếp tục phát động các phong trào tham gia xây dựng Đảng, để tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp hơn bữa vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt hai quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 220 của Thành phố về gặp gỡ đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với các tổ chức đoàn thể, nhằm củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng thời, các đoàn thể cần tiếp tục cùng cấp ủy tham gia đóng góp để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Phạm Diệp

Nguồn :