M
12/08/2020 18:19

Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

(LĐTĐ) Trong những năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn huyện Đông Anh đã có chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên Công đoàn
Đồng chí Lê Trung Kiên được bầu làm Bí thư Huyện ủy Đông Anh
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng huyện Đông Anh là thành phố thông minh, hiện đại bên bờ Bắc sông Hồng của Thủ đô

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, hội quần chúng. Chất lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên được nâng lên cả về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng lực, kỹ năng vận động quần chúng.

chung tay xay dung doi song van hoa
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng được nâng cao, nhất là trong việc xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động điểm sinh hoạt cộng đồng. (Ảnh: Việt Quang)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã tăng cường các hoạt động phối hợp, cùng vào cuộc đồng bộ, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo cua ngành dọc cấp trên và nhiệm vụ chính trị của huyện, các hoạt động hướng về cơ sở, nhiều sáng tạo, thiết thực. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai được đẩy mạnh với nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa trong xã hội thu hút nhiều hội viên, đoàn viên và người dân tham gia. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã có nhiều giải pháp tích cực giúp đỡ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế góp phần tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, xóa nghèo bền vững. Các tổ chức xã hội và nghề nghiệp, hội quần chúng ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, thôn, tổ dân phố ngày càng được nâng cao, nhất là trong việc xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động điểm sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của nhân dân và thực hiện các nội dung của các đề án Sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn huyện.

Đặc biệt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được thể hiện rõ trong việc tăng cường đối thoại, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các đề án thành phần trong đề án Đầu tư xây dựng huyện thành quận.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 155 cuộc giám sát, 59 hội nghị phản biện xã hội; phối hợp tổ chức 25 buổi tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong huyện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã kịp thời phản ánh kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Mạnh Quân

Nguồn :