M
30/04/2021 07:20

Phát huy tinh thần 30/4 đưa đất nước phát triển

(LĐTĐ) Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) cũng là lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy hào khí đại thắng lịch sử 30/4/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ, các cấp chính quyền, sự đoàn kết một lòng của toàn thể nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc rằng đất nước sẽ làm nên những mùa xuân đại thắng, để biến mục tiêu “Quốc gia hùng cường” thành hiện thực.

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa sáng ngày 30/4 Thủ đô Hà Nội hết lòng "vì miền Nam ruột thịt" Giây phút không quên ngày 30/4 năm ấy
Phát huy tinh thần 30/4 đưa đất nước phát triển
Ảnh tư liệu.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 không chỉ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mà còn khẳng định chân lý: Một dân tộc có truyền thống anh dũng kiên cường, có lòng yêu nước nồng nàn, dưới sự lãnh đạo của một Đảng chân chính (Đảng Cộng sản Việt Nam) thì kẻ thù nào cũng chiến thắng, khó khăn nào cũng vượt qua.

Chính vì thế, sau khi đất nước thống nhất, dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã từng bước “hóa giải” những thách thức thành vận hội để đưa đất nước không ngừng phát triển.

Từ chỗ nền kinh tế khép kín lại bị Chính phủ Hoa Kỳ bao vây cấm vận, Đảng ta đã tháo nút thắt bằng chính sách đổi mới (Đại hội VI của Đảng), từ đây nền kinh tế đất nước dần vận hành theo cơ chế thị trường và đến nay đã hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu. Từ chỗ bị Chính phủ Hoa Kỳ bao vây cấm vận, chúng ta đã tháo mọi rào cản để bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và nay trở thành đối tác toàn diện.

Không chỉ với Hoa Kỳ, hiện Việt Nam đã nâng tầm quan hệ ở mức đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều quốc gia, trong đó có những nước lớn. Từ chỗ bị cô lập, nay Việt Nam đã là thành viên của hầu hết tổ chức của thế giới; tham gia rất nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… Vị thế và tiếng nói chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Đặc biệt từ chỗ là quốc gia nghèo, sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành nước có thu nhập trung bình. Đời sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Số người giàu ngày một nhiều, người nghèo ngày một giảm, hộ đói cơ bản không còn. Đây chính là những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 46 năm thống nhất nước nhà.

Không bằng lòng với những gì đã có, để đưa đất nước tiếp tục phát triển trong một thế giới đầy biến động, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đưa nhiều quyết sách mang tầm chiến lược. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu trên, giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, giai cấp công nhân Thủ đô nói riêng và tổ chức Công đoàn luôn phát huy hào khí “tiến công” của tinh thần 30/4 bất diệt, không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, luyện tay nghề để nâng cao năng suất lao động.

Vì công nhân lao động là chủ thể của đơn vị, doanh nghiệp; trong đó doanh nghiệp là chủ thể cạnh tranh của nền kinh tế. Do đó, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh chính là “chìa khóa” để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước tiến tới hùng cường.

Phát huy tinh thần 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Thủ đô dưới sự lãnh đạo của Đảng, nguyện một lòng đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động- sản xuất để góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước mạnh giàu.

L.Hà

Nguồn :