Phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022

(LĐTĐ) Chiều ngày 14/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động thi đua năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo.
Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic quốc tế dành cho các thành phố lớn Hà Nội tổ chức hội nghị kết nối du lịch với các địa phương

Cùng tham dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội…

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Hà Nội: Tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản trong năm 2022
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: VT)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sau khi điểm lại những thành quả nổi bật và những mặt hạn chế trong năm 2021 cần phải khắc phục trong năm tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất lớn với Thành phố, là năm bản lề của phát triển, bởi thực chất thành phố chỉ có 3 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển của giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, nhiệm vụ thời gian tới là hết sức rất nặng nề, khó khăn, thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, lãnh đạo phải thực chất, quyết liệt hơn trong năm tới.

Triển khai kế hoạch năm 2022, Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt đề cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương. Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, vai trò người đứng đầu đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, cụ thể là công bố cấp độ dịch tại địa phương, cách ly F1, điều trị F0 tại nhà… Trong đó, người đứng đầu từng địa bàn phải chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Với từng lĩnh vực cụ thể, Bí thư Thành ủy phân tích rõ những điểm "nghẽn" hiện nay và gợi mở các biện pháp tháo gỡ cụ thể. Trong đó, đề cập một số bất cập trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là về các trạm y tế, Bí thư Thành ủy yêu cầu phát động hệ thống chính trị cơ sở, các đoàn thể tham gia giám sát việc điều trị F0, cách ly F1 tại nhà; căn cứ vào dân số và yêu cầu phòng, chống dịch theo từng địa bàn để tăng cường thêm trạm y tế lưu động để giảm tải. “Phải quyết liệt hơn nữa, nếu không số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng đặc biệt lưu ý việc đầu tư trong lĩnh vực văn hóa; hỗ trợ nhân dân phục hồi các lễ hội; quảng bá ra thế giới về một Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa của đất nước. Trên cơ sở “phải đi đến cùng, làm bằng được, ra bằng được sản phẩm”, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần thống kê, đánh giá đầy đủ thực trạng, từ đó phân cấp phù hợp, chuẩn bị đầy đủ kinh phí thực hiện. “Lãnh đạo UBND thành phố phải phân công nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc thường xuyên, có kế hoạch thực hiện chi tiết”, Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Khẩn trương triển khai giao kế hoạch năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai giao kế hoạch tới các đơn vị với tinh thần giao đủ, giao đúng và không thấp hơn các chỉ tiêu Thành phố giao; xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2021 và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được giao.

Hà Nội: Tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản trong năm 2022
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VT

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai kịp thời, mạnh mẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để tiếp tục kiểm soát tình hình dịch bệnh là cơ sở để phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em theo các lứa tuổi, làm cơ sở để tiếp tục tổ chức cho học sinh sớm được quay trở lại học trực tiếp.

Với dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 311.650 tỷ đồng, bằng mức dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 28,8% so với ước thực hiện năm 2021, Chủ tịch UBNDTP Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; bảo đảm hiệu quả chi ngân sách, giảm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trước mắt, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021...“Với tinh thần quyết tâm cao nhất, thay mặt lãnh đạo thành phố, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu và chủ đề công tác năm 2022 của thành phố”, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế

Trước đó, tại hội nghị, UBND Thành phố đã công bố Quyết định số 5199 ngày 10/12 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2022.

Theo đó, UBND thành phố giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2021 và tổ chức thực hiện theo quy định. Quyết định cũng cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cấp Thành phố.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động thi đua năm 2022.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tuân thủ thực hiện quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước về đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, đất đai, môi trường và pháp luật có liên quan. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư, của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công…

Báo cáo một số nội dung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đề nghị tập trung khắc phục 5 nhóm tồn tại, hạn chế. Trong đó, cần hoàn thành chỉ tiêu chưa đạt của năm 2021 về tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch: tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước thải…

Chi tiết 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thủ đô:

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 7,0- 7,5%.

2. GRDP bình quân đầu người: 139-141 triệu đồng.

3. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển xã hội: 10%.

4. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 5,0%.

5. Chỉ số giá tiêu dùng: dưới 4%.

6. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%.

7. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước: 0,1%.

8, Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

9. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 92,5%.

10. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 40%; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 1,5%.

11. Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 37,5%.

12. Giảm số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố so với năm trước: 20%.

13.Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%.

14. Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 72,2%.

15. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 70 trưởng.

16. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 88%.

17. Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 63%.

18. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" 72,5%.

19. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn đạt 85%.

20. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%.

21. Xử lý ô nhiễm môi trường: Tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đã đi vào hoạt đội có trạm xử thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 95%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 100%. Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý: 28,8%.

22. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm: 25 xã; Số xã nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm: 15 xã.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị thực hiện và giải ngân vốn đầu tư trên cơ sở danh mục và mức vốn được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định khác liên quan. Tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2022 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo,phát triển". Chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gồm 22 chi tiêu chủ yếu, trong đó: GRDP tăng từ 7,0-7,5% (chỉ tiêu cả nước là 6,0-6,5%); GRDP/người: 139-141 triệu đồng (khoảng 6.000 USD; chỉ tiêu cả nước là 3.600 USD); tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển xã hội là 10%...

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Hà Nội đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng và thực hiện nghiêm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các ngành, lĩnh vực… Cùng đó, tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm của CDC Hà Nội và có các giải pháp phân luồng phân tuyến trong công tác xét nghiệm nhằm đảm bảo nhanh, chính xác và kịp thời cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời xem xét chính sách đặc thủ hỗ trợ đối với các nhân viên y tế cơ sở. Tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, đồng thời mở rộng tiêm vắc xin cho trẻ em từ đầu năm 2022.

Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó tập trung duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách. Điều hành ngân sách chủ động. tích cực, an toàn, đúng quy định. Triển khai và quản lý tốt hóa đơn điện tử; Trong quý I/2022 phấn đấu 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (đủ điều kiện theo quy định) triển khai hóa đơn điện tử. Thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách của Trương ương về tài chính, ngân sách; các gói kích cầu phục hồi phát triển kinh tế…

Ngành Y tế đề xuất thành lập trường đào tạo cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, về vấn đề đầu tư, nâng cấp hệ thống y tế, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết: Hà Nội hiện có 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc 30 Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã. Thời gian qua, 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn đã được khảo sát, chấm điểm và đạt chuẩn quốc gia về y tế xã với mức điểm từ 80% trở lên.

Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trạm y tế xã, phường mặc dù đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn còn nhiều tồn tại chưa thực sự đáp ứng công tác chuyên môn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Để đảm bảo chức năng, các nhiệm vụ nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ ban đầu, góp phần đảm bảo thu hút nguồn nhân lực tuyến cơ sở, phù hợp chủ trương đường lối của Trung ương, Thành phố trong giai đoạn hiện nay, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị, cần phải đầu tư nâng cấp, mở rộng, cải tạo, xây mới các trạm y tế không đảm bảo chất lượng, đã xuống cấp.

Đối với các trạm y tế không đảm bảo diện tích buồng phòng theo quy định rất cần thiết cần phải bố trí bổ sung địa điểm có vị trí và diện tích đảm bảo công năng sử dụng cho công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022
Toàn cảnh hội nghị.

Đối với hiện trạng về nhân lực y tế, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực tế hiện nay, nhiều xã, phường của Thành phố, nhất là khu vực đang đô thị hóa, nhiều khu chung cư, mật độ dân số cao trên 30.000 dân, có nơi trên 50.000 dân cũng chỉ có tối đa 10 cán bộ/trạm y tế. Với số lượng cán bộ như vậy chỉ thực hiện theo dõi quản lý sức khỏe đảm bảo cho tối đa 13.000 - 15.000 dân. Trên 15.000 dân sẽ quá tải, chưa kể khi xuất hiện những dịch bệnh nguy hiểm, có tính chất lây lan nhanh. Vì vậy định mức này đã không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Bà Trần Thị Nhị Hà cũng cho biết, hiện nay, các Trung tâm Y tế chưa tuyển dụng đủ nhân lực theo vị trí việc làm để thực hiện nhiệm vụ do không thu hút được nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là bác sĩ. Tại khối trạm y tế, đến thời điểm hiện nay, có 66/579 (11,4%) trạm y tế chưa có bác sĩ cơ hữu tại trạm, do đó, ngành y tế đã có giải pháp cử bác sĩ của các đơn vị tuyến trên về hỗ trợ, tăng cường và làm việc tại trạm y tế.

Về nhân lực y tế và một số hoạt động của tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế đề xuất UBND Thành phố có chính sách tuyển dụng, thu hút, hỗ trợ cán bộ y tế làm việc tại tuyến y tế cơ sở. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về định mức cán bộ y tế tại tuyến cơ sở, UBND Thành phố ban hành cơ chế chính sách cho phép Trung tâm Y tế tuyển dụng thêm lao động và được chi trả từ nguồn ngân sách Thành phố.

Bên cạnh đó, cho phép Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án đào tạo bác sĩ cử tuyển theo địa chỉ cho tuyến y tế cơ sở giai đoạn 2021-2030. Trong thời gian tới, ngành Y tế xin đề xuất thành lập trường đào tạo cán bộ y tế để chủ động đáp ứng yêu cầu thực tế.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung ném lao nữ

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games 31 nội dung ném lao nữ

(LĐTĐ) Chiều 18/5, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với thành tích 56.37m, vận động viên (VĐV) Lò Thị Hoàng giành Huy chương vàng (HCV) nội dung ném lao ...
Ca sĩ Anh Thơ tái xuất đầy mới mẻ, trẻ trung trong Live Concert 2022 "THƠ"

Ca sĩ Anh Thơ tái xuất đầy mới mẻ, trẻ trung trong Live Concert 2022 "THƠ"

(LĐTĐ) Trải qua hai năm dịch bệnh, đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà đã sôi động trở lại với hàng loạt sự kiện âm nhạc diễn ra từ sau ...
SEA Games 31: Phạm Thị Hồng Lệ dễ dàng giành HCV nội dung 10.000m nữ

SEA Games 31: Phạm Thị Hồng Lệ dễ dàng giành HCV nội dung 10.000m nữ

(LĐTĐ) Chiều 18/5, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ưu thế vượt trội của điền kinh Việt Nam ở các cự ly chạy dài tiếp tục được khẳng định ...
Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

Hạ Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

(LĐTĐ) Tuyển nữ Việt Nam đã có được thế trận tốt và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc. Tuy vậy, ...
LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã chú trọng hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng ...
Bộ Công an: Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022

Bộ Công an: Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 18/5, Bộ Công an đã có Quyết định số 3365/QĐ-BCĐ ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh ...
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên ký kết Quy chế phối hợp công tác

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị ...

Tin khác

Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vay vốn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi

Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vay vốn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Hà Nội sẽ ban hành Quy chế cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố… Làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn đều nắm bắt về chính sách tín dụng ưu đãi, các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023.
Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Quận ủy Long Biên tiếp tục rà soát các chương trình, kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao.
Ngày 20/5, HĐND Thành phố họp chuyên đề về đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ngày 20/5, HĐND Thành phố họp chuyên đề về đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Kỳ họp sẽ diễn ra ngày 20/5.
Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

(LĐTĐ) Ngày 16/5, huyện Thạch Thất tổ chức lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu (xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất), với tổng diện tích đất thực hiện dự án là 10,7ha và có tổng mức đầu tư gần 267,6 tỷ đồng.
Hà Nội: Sáp nhập, bổ nhiệm lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án Thành phố

Hà Nội: Sáp nhập, bổ nhiệm lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 16/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị.
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(LĐTĐ) Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án của AEONMALL Việt Nam

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án của AEONMALL Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 13/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam về tình hình triển khai dự án Aeon Mall Hoàng Mai; kế hoạch đầu tư dự án Aeon Mall Bắc Từ Liêm; tình hình kinh doanh, vận hành các dự án hiện hữu và chiến lược phát triển các dự án tương lai của AEONMALL Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đời sống, việc làm của người lao động

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đời sống, việc làm của người lao động

(LĐTĐ) Cùng với việc tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nỗ lực đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người lao động.
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Niềm tin vững chắc cho kỳ SEA Games 31 đặc biệt và thành công

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Niềm tin vững chắc cho kỳ SEA Games 31 đặc biệt và thành công

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chia sẻ, chúng ta đang sống trong không khí hân hoan, hướng tới SEA Games 31 tại Việt Nam - một kỳ SEA Games rất đặc biệt trong suốt lịch sử 63 năm của Đại hội. Sự đoàn kết, chia sẻ, tin tưởng của các nước dành cho Việt Nam sẽ là niềm tin vững chắc cho một kỳ SEA Games đặc biệt và thành công.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội dịp Đại lễ Phật đản

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội dịp Đại lễ Phật đản

(LĐTĐ) Sáng 11/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động