M
01/04/2020 14:42

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, quyết liệt nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong năm 2020. 

no luc hoan thanh nhiem vu phat trien doan vien Hiệu quả công tác phát triển đoàn viên
no luc hoan thanh nhiem vu phat trien doan vien Vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
no luc hoan thanh nhiem vu phat trien doan vien Chú trọng nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở
no luc hoan thanh nhiem vu phat trien doan vien
LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức kết nạp đoàn viên mới nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam

Phát triển mới trên 29 ngàn đoàn viên

Theo kế hoạch, năm 2020, LĐLĐ Thành phố đặt ra mục tiêu tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Bên cạnh đó, thông qua thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, LĐLĐ Thành phố mong muốn tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, người lao động, nhất là lực lượng lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào tổ chức Công đoàn Việt Nam để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố xác định, việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở phải đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh thực sự là tổ chức đại diện của người lao động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Gắn liền với mục tiêu này, có 3 chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được đặt ra cho các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2020. Đó là, các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu thành lập mới 421 công đoàn cơ sở, phát triển mới 29.170 đoàn viên công đoàn, trong đó thành lập ít nhất 291 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Cùng đó, mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập mới ít nhất 01 công đoàn cơ sở theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Trong năm, các cấp Công đoàn Thủ đô phấn đấu giới thiệu 8.760 đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022 thành lập được tổ chức Công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên.

Đổi mới hình thức tập hợp người lao động

Để thực hiện tốt mục tiêu và các chỉ tiêu nói trên, trong Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020, LĐLĐ Thành phố nêu rõ những nhiệm vụ giải pháp đối với từng cấp Công đoàn Thủ đô, trong đó, LĐLĐ Thành phố sẽ thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp. Đáng chú ý là, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện có hiệu quả Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ ngày 08/9/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô, quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, người lao động nhằm thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động gia nhập tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ Thành phố sẽ chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đổi mới hình thức tập hợp người lao động, thành lập tổ chức Công đoàn ở nhiều loại hình như: Thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập theo địa bàn, thành lập nghiệp đoàn tại các tổ chức hoạt động cùng ngành nghề, đối tượng lao động phi kết cấu, thành lập CĐCS theo phương thức mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)... Cùng đó, LĐLĐ Thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành giữa Liên đoàn Lao động – Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Cơ quan Thuế để kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các bộ luật có liên quan gắn với nhiệm vụ tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cho cán bộ trực tiếp làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập và tăng cường hỗ trợ đầy đủ, kịp thời về tài liệu, bổ sung nguồn kinh phí từ ngân sách công đoàn, trang bị cơ sở vật chất v.v... để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. LĐLĐ Thành phố cũng sẽ lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua và xét khen thưởng cuối năm, cũng như đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức.

Nâng chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Đối với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn tổng công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, các đơn vị cần chủ động tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND), chính quyền chuyên môn đồng cấp và các ngành chức năng có liên quan (cơ quan Bảo hiểm xã hội, Thuế…) và đặc biệt với UBND xã, phường để rà soát nắm chắc nguồn lao động, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; phân loại doanh nghiệp theo số lao động, chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại những doanh nghiệp có trên 25 lao động, thường xuyên rà soát khối hành chính sự nghiệpvà những doanh nghiệp đã có công đoàn cơ sở để kết nạp những lao động mới.

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở phải đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, quan tâm và dần chuyển hướng sang thực hiện công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) để nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và cán bộ công đoàn các cấp trong tình hình mới, đặc biệt là tăng cường tính chủ động, dân chủ trong quá trình vận động, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc từ phía người sử dụng lao động, gắn phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với thương lượng và xây dựng thỏa ước lao động tập thể.

Các đơn vị cũng cần tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp; rà soát, ưu tiên lấy các địa bàn các khu công nghiệp và chế xuất, cụm, điểm công nghiệp, những quận, huyện có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tư nhân làm trọng tâm, trọng điểm để thực hiện công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nghiên cứu thí điểm phát triển đoàn viên khu vực lao động phi kết cấu.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở phải tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực như: Tập trung thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn;hướng dẫn công đoàn cơ sở doanh nghiệp, thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể, có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật...

Các Công đoàn cấp trên cơ sở phải lựa chọn, kết hợp các chuyên đề khác để tôn vinh, biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở, trong đó quan tâm khu vực ngoài nhà nước, Chủ tịch công đoàn cơ sở là Đảng viên có nhiều đóng góp cho phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, thông qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, lan tỏa kết quả hoạt động công đoàn trên địa bàn và địa phương đơn vị. LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các Công đoàn cấp trên cơ sở phải tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cho cán bộ trực tiếp làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kỹ năng hoạt động công đoàn, kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể...

Trực tiếp ký ban hành kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2020, đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai, có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về LĐLĐ Thành phố để thống nhất chỉ đạo thực hiện.

Phạm Diệp

Nguồn :