M
05/06/2020 09:39

Phiên giải trình kết quả giải quyết kiến nghị về khiếu nại, tố cáo của cử tri

Nhiều nội dung kiến nghị của cử tri được làm rõ

(LĐTĐ) Sáng nay (5/6), tại trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về tình hình thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố.

nhieu noi dung kien nghi cua cu tri chua duoc giai quyet Cử tri Thủ đô kiến nghị 33 nhóm vấn đề nóng
nhieu noi dung kien nghi cua cu tri chua duoc giai quyet Cử tri mong xử lý nghiêm những vấn đề nóng

Tham gia phiên giải trình có lãnh đạo UBND thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, giám đốc một số sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc và chủ tịch UBND một số quận, huyện, thị xã...Cùng 180 đại biểu là khách mời của trung ương, thành phố, Thường trực HĐND, lãnh đạo và thành viên các ban, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo UBND, giám đốc các sở, ngành; đại diện thường trực HĐND, chủ tịch UBND 30 quận, huyện, thị xã tham dự.

nhieu noi dung kien nghi cua cu tri chua duoc giai quyet
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc phiên giải trình

Phát biểu khai mạc Phiên giải trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy khóa XVI về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, HĐND các cấp Thành phố đã không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động nói chung trong đó có giám sát, tiếp xúc cử tri và công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Giải trình là hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp. Khác với phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND, tại phiên giải trình, trên cơ sở các nội dung do Thường trực HĐND thành phố quyết định, các đại biểu HĐND Thành phố được mời tham gia tại phiên giải trình có thể yêu cầu các cơ quan, cá nhân làm rõ hơn các nội dung đại biểu quan tâm hoặc yêu cầu giải trình rõ nguyên nhân tồn tại. Cơ quan, người được yêu cầu có thể giải trình, làm rõ hơn các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, làm rõ lộ trình giải quyết và các kiến nghị, đề xuất.

Trong năm 2018, trên cơ sở giám sát và báo cáo kết quả của Đoàn giám sát, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố.

HĐND Thành phố đã yêu cầu UBND Thành phố tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đó là rà soát, đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng mà TP chưa có văn bản trả lời.

Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã phối hợp trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;

Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết và việc thực hiện nghị quyết này gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ-TU của Thành ủy;

Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với nhân dân; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và kiến nghị của đoàn giám sát xong trong năm 2019.

nhieu noi dung kien nghi cua cu tri chua duoc giai quyet
Các đại biểu dự phiên giải trình

Theo Nghị quyết 14, yêu cầu UBND chỉ đạo giải quyết 397 vụ việc, trong đó: Các quyết định khiếu nại 114 vụ; thông báo kết luận giải quyết tố cáo 180 vụ việc; các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15 của Thành ủy 103 vụ việc.

Nội dung, phạm vi giải trình, tập trung vào 2 nhóm vấn đề là kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với việc giải quyết các vấn đề phức tạp về ANCT-TTATXH trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, để tổ chức phiên giải trình, Thường trực HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch, giao trách nhiệm để UBND Thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và gửi về HĐND Thành phố. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND Thành phố đã đi trực tiếp tại cơ sở xây dựng phóng sự thay cho báo cáo tổng hợp chung.

“Căn cứ kết quả giải trình, Thường trực HĐND Thành phố sẽ ban hành kết luận phiên giải trình và tổ chức giám sát thực hiện lộ trình khắc phục của các cấp, các sở, ngành Thành phố cũng như các quận, huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND, góp phần giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô, đảm bảo ổn định tình hình ANCT-TTXH trên địa bàn Thành phố và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển KT-XH của Thủ đô tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII” - Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.

Theo kết quả giám sát của HĐND thành phố, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, thành phố đã giải quyết xong 2.434/2.770 nội dung kiến nghị của cử tri, đạt 88%. Nhiều kiến nghị về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý chung cư, giải quyết ô nhiễm môi trường… được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Dù đã được xử lý rất tích cực, song theo thống kê, hiện còn 336 nội dung kiến nghị của cử tri đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 12%.

Đối với quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, theo báo cáo giám sát của HĐND Thành phố, đến nay, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội mới thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được 79/114 vụ (69,2%); thực hiện các thông báo kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật 82/180 vụ (45,5%); giải quyết các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” 143/200 vụ (71,5%). Hiện, toàn thành phố còn tồn 190 vụ việc, chiếm 47,8%, trong đó cấp thành phố tồn 3 vụ việc, cấp huyện tồn 187 vụ việc…

Tại phiên giải trình các đại biểu đã được xem phóng sự cho Thường trực HĐND Thành phố chuẩn bị về việc thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố. Trong đó phóng sự đã chỉ rõ những bất cập, những vi phạm, của các địa phương đề nghị giải trình trong phiên họp.

T.Vũ

Nguồn :