M
28/07/2020 12:56

Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô giai đoạn 2015-2020:

Nhiều kết quả thiết thực

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” đồng thời quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua trong giai đoạn cách mạng mới, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô luôn được triển khai sâu rộng, gắn với mục tiêu tăng năng suất lao động, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho công nhân viên chức lao động.

Nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020
Đẩy mạnh thi đua, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng văn minh, giàu đẹp
Khích lệ đoàn viên nỗ lực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đổi mới, sáng tạo trong cách thức

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, để thi đua có sức lan tỏa rộng rãi, các cấp công đoàn Thành phố Hà Nội đã tuyên truyền sâu rộng trong công nhân viên chức lao động, người sử dụng lao động các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác thi đua khen thưởng đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền trong tổ chức, triển khai các phong trào thi đua.

Hàng năm, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ thực tế, LĐLĐ Thành phố lựa chọn tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm với những nội dung thiết thực, phù hợp, gắn thi đua với các ngày kỷ niệm lớn trong năm, đồng thời bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, ngành, địa phương, đơn vị.

3335 ynh thi yua 2
Công nhân thi thực hành tại Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019.

Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thông qua các phong trào nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Từ trọng tâm là “Thi đua lao động giỏi”, các cấp công đoàn Thủ đô đã căn cứ vào điều kiện cụ thể để đề ra mục tiêu, tiêu chuẩn, nội dung thi đua phù hợp với từng đối tượng, loại hình cơ sở, ngành nghề...Trong khu vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hiệu quả, đã động viên người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành các công trình sản phẩm mới.

Phong trào thi đua trong khu vực hành chính sự nghiệp được nhiều đơn vị cụ thể hóa, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, nay là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các phong trào “Thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được các cấp Công đoàn triển khai tích cực, góp phần trong phong trào xây dựng “Nông thôn mới” trên địa bàn Thành phố; phong trào “Xanh, sạch, đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật”, phong trào “Dạy tốt, học tốt”, thi giáo viên dạy giỏi… đã thu hút được đông đảo công nhân viên chức lao động ở các ngành nghề, cơ sở trong các thành phần kinh tế tham gia, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi.

Hiệu quả thực chất, rõ nét

Cũng theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, mang dấu ấn riêng và thể hiện rõ nét đổi mới trong các phong trào thi đua của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô phải chính là phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Được khởi xướng từ năm 2007, qua 13 năm triển khai, phong trào thi đua này đã chứng tỏ rõ hiệu quả thiết thực, có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước, góp phần giải quyết khó khăn trong sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Kết quả, qua 5 năm, CNVCLĐ Thủ đô đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở, 320 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô”. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Với những kết quả thiết thực, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” do LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động đã được công nhận là một phong trào và danh hiệu thi đua của thành phố Hà Nội.

Một phong trào riêng có ở Thủ đô và cũng đóng góp hết sức thiết thực nữa là “Công nhân giỏi Thủ đô”. Đây là phong trào hướng đến lực lượng công nhân lao động trực tiếp tại cơ sở. Sau 14 năm triển khai (từ năm 2006), hiện nay, phong trào đang được lãnh đạo và công nhân lao động ở hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhiệt tình hưởng ứng, qua đó động viên công nhân lao động trực tiếp sản xuất tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, nhiều giám đốc doanh nghiệp đã chủ động cùng với ban chấp hành công đoàn tập trung chỉ đạo phong trào hướng vào việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định và tạo cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí khen thưởng, động viên kịp thời công nhân giỏi cấp mình, nhiều đơn vị còn đưa tiêu chí công nhân giỏi vào quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn cho người đạt thành tích cao qua các hội thi tay nghề.

Trong 5 năm (2015- 2020), toàn thành phố có trên 243.500 công nhân được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 8.755 công nhân được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”; 535 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”. Riêng trong năm 2020, toàn Thành phố có trên 63.500 công nhân được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở (tăng 2.500 người so với năm 2019); 2.855 công nhân được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”, 100 công nhân giỏi tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Trong đó, riêng khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ lệ 40% tổng số “Công nhân giỏi Thủ đô” được tuyên dương; số công nhân bậc 3,4,5 đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” chiếm trên 60%; công nhân có trình độ tay nghề bậc 6, 7 đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” chiếm tỷ lệ trên 30%; nhiều công nhân đạt các giải cao tại Hội thi tay nghề Thành phố, khu vực và quốc tế.

Cùng với các phong trào thi đua nòng cốt như trên, nhiều phong trào khác như “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; phong trào thi đua trên các công trình, sản phẩm chất lượng cao chào mừng các ngày lễ lớn; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… mà LĐLĐ Thành phố triển khai cũng đều đạt hiệu quả thiết thực, qua đó làm xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng nhận định, thời gian tới, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vừa là thời cơ cũng đồng thời là thách thức, đang đặt ra cho đất nước ta nói chung và Thủ đô nói riêng nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động.

Trong bối cảnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hướng phong trào thi đua vào tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Phạm Diệp

Nguồn :