M
19/01/2021 15:57

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(LĐTĐ) Ngày 19/1, Chi bộ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ trợ vốn) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2021 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tới dự có đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Quận Cầu Giấy: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới Phát động phong trào thi đua năm 2021 trong công nhân viên chức lao động huyện Đông Anh

Phát biểu đề dẫn buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Mục đích, ý nghĩa của buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú thiết thực đảm bảo cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ cùng nhau tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao…

Trong giai đoạn 2016-2020, Chi bộ Quỹ trợ vốn đã thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức sinh hoạt thường kỳ ổn định vào trước ngày 10 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt tập trung vào đánh giá, kiểm điểm kết quả công tác của chi bộ; dự kiến, bàn, thống nhất nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo… Đối với sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc, qua công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm.

Tại buổi chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2021, thực hiện theo chủ đề, Chi bộ đã thảo luận, tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên trình bày tham luận, tập trung vào các nội dung như: “Giải pháp đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Quỹ trợ vốn”, “Thực hiện tốt công tác tự phê bình cà phê bình góp phần nần cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Quỹ trợ vốn”, “Các giải pháp đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề Chi bộ Quỹ trợ vốn”, “Phát huy dân chủ trong sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Quỹ trợ vốn”…

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Quỹ trợ vốn.

Các bài tham luận đã đưa ra những phương hướng, giải pháp cho các tình huống cụ thể, nhiều ý kiến phát biểu đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, Chi bộ Quỹ trợ vốn sẽ có những định hướng, chỉ đạo kịp thời, cũng như tăng cường thêm các hoạt động kiểm tra giám sát, để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, chất lượng bài tham luận, thời gian tổ chức ngắn gọn của Chi bộ Quỹ trợ vốn.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh hiện nay sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số tồn tại, sinh hoạt chi bộ thường kỳ chưa được duy trì đều đặn; có những đảng viên vắng mặt trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ngại phát biểu ý kiến, nội dung sinh hoạt nặng về kiểm điểm chuyên môn... Đối với sinh hoạt chuyên đề, nhiều chi bộ thực hiện chưa tốt, chưa sát với nội dung sinh hoạt, nhận thức đảng viên chưa đầy đủ…

Trên cơ sở thực trạng đó, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, dựa trên các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối và Đảng bộ Thành phố… Nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ đảng viên thực hiện nề nếp sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề đúng thời gian và kịp thời.

Ngoài ra cần phải đổi mới nội dung và hình thức các buổi sinh hoạt cho phù hợp, hấp dẫn, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao trách nhiệm tháo gỡ khó khăn; hiến kế, giải pháp xây dựng các cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của chi bộ. Phát huy ưu điểm của sinh hoạt chuyên đề để chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt hơn, công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần được thông báo đến rộng rãi đảng viên và ghi chép đầy đủ… góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ.

P.Ngân

Nguồn :