M
09:29 | 10/02/2019

Nhiệm vụ trọng tâm của LĐLĐ quận Đống Đa năm 2019

(LĐTĐ) Trên cơ sở những kết quả đạt được từ thực tiễn trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018; căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội công đoàn các cấp và 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy và các nhiệm vụ chính trị của quận, LĐLĐ quận Đống Đa đã xây dựng 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019.  

nhiem vu trong tam cua ldld quan dong da nam 2019 LĐLĐ quận Đống Đa nhiều hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ trong năm 2019
nhiem vu trong tam cua ldld quan dong da nam 2019 LĐLĐ quận Đống Đa trao gần 300 suất quà cho CNVCLĐ dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hởi 2019
nhiem vu trong tam cua ldld quan dong da nam 2019 LĐLĐ quận Đống Đa đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
nhiem vu trong tam cua ldld quan dong da nam 2019
LĐLĐ quận trao quà cho CNVCLĐ dịp Tết Nguyênn đán Kỷ Hợi 2019

Đó là các nhiệm vụ: Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ; tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn; chú trọng công tác nữ công; công tác Uỷ ban kiểm tra và công tác tài chính công đoàn.

Trong đó với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ, LĐLĐ quận chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền chăm lo Tết cho người lao động đồng thời LĐLĐ quận trao quà trợ cấp khó khăn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán 2019.

Phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra các doanh nghiệp về thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI. Phối hợp với chính quyền có những giải pháp cụ thể chỉ đạo tốt việc mở hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ, lựa chọn đơn vị làm chỉ đạo điểm cho từng khối.

Xây dựng chương trình phối hợp lãnh đạo UBND Quận tổ chức đối thoại với người lao động, đoàn viên và CĐCS về pháp luật lao động, luật công đoàn…

Đẩy mạnh tư vấn pháp luật cho người lao động, chủ sử dụng lao động, làm tốt nắm bắt và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh dẫn đến tranh chấp lao động ở cơ sở nhằm bảo vệ lợi ích người lao động cũng như chủ doanh nghiệp.

Phối hợp với BHXH và Tòa án nhân dân quận thực hiện khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng Bảo hiểm xã hội và vi phạm pháp luật lao động, Luật Công đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Triển khai kế hoạch và phối hợp với các doanh nghiệp ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Đối với nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục, LĐLĐ quận đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, Đất nước, …gắn với tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, các hoạt động văn nghệ, thể thao sâu rộng tại cơ sở chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Tổ chức tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại Hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại Hội XII công đoàn Việt Nam. Xây dựng, triển khai tới CĐCS kế hoạch thực hiện 06 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại Hội công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI...;

Chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền làm tốt công tác vận động CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho CNVCLĐ.

Trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, LĐLĐ quận phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hành động cách mạng, chú trọng các nội dung thi đua “công nhân giỏi”, lao động sáng tạo. Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi thợ giỏi năm 2019. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký thực hiện nhiều công trình, sản phẩm, đề tài chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Trong nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn, tăng cường công tác khảo sát, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp để thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện; phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, coi trọng cả về số lượng và chất lượng, tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên năm 2019.

Với công tác nữ công, LĐLĐ quận tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về “Công tác vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “mẹ lao động giỏi, con học giỏi”, xây dựng “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” gắn với phong trào thi đua khác. Tuyên truyền, hướng dẫn CĐCS thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; Hướng dẫn CĐCS tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN VN 20/10. Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công hàng quý, đẩy mạnh hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và các phong trào thi đua, phong trào VHVN – TDTT, sáng kiến kinh nghiệm… trong nữ CNVCLĐ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát từ 20-30 doanh nghiệp có đông lao động nữ về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Công tác Uỷ ban Kiểm tra,sẽ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn UBKT công đoàn nhằm đảm bảo hoạt động kiểm tra công đoàn ngày càng hiệu quả, kịp thời khắc phục những yếu kém, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thực hiện kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, chấp hành chủ trương Nghị quyết, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Tập trung hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt với công tác tài chính, LĐLĐ quận thực hiện các biện pháp thu kinh phí và đoàn phí CĐ phấn đấu đạt chỉ tiêu LĐLĐ TP giao; thực hiện cấp kinh phí CĐ theo kế hoạch; phối hợp với UBKT thực hiện kiểm tra theo chức năng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với BHXH và Chi cục thuế kiểm tra giám sát các đơn vị, doanh nghiệp về trích nộp Bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn ở DN chưa có tổ chức công đoàn.

PV

Nguồn :