Multimedia
26/10/2023 18:18
Nhiệm kỳ mới, thành công mới

26/10/2023 18:18

Trong tháng 10 lịch sử, cùng với những sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô hân hoan chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau 2 ngày làm việc trách nhiệm, Đại hội đã thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một nhiệm kỳ mới đột phá của tổ chức Công đoàn Thủ đô, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Trong tháng 10 lịch sử, cùng với những sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô hân hoan chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau 2 ngày làm việc trách nhiệm, Đại hội đã thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một nhiệm kỳ mới đột phá của tổ chức Công đoàn Thủ đô, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Ngày 16-17/10, là ngày khó quên với đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ bởi đây là ngày diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổ chức trang trọng tại Cung văn hoá Lao động hữu nghị Việt Xô, Đại hội có 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664 ngàn đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển và những đóng góp không nhỏ của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Hà Nội vào sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô và đất nước.

Tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, để tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, từ đầu năm 2023 đến nay, hơn 8.000 Công đoàn cơ sở và 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn các trường cao đẳng và đại học trực thuộc LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đã có hàng ngàn ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội, cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến tổ chức Công đoàn và người lao động.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội đã được các cấp Công đoàn phát động và triển khai trên toàn Thành phố. Qua các phong trào thi đua chào mừng Đại hội, xuất hiện nhiều việc làm tốt, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực trên các lĩnh vực. Đó là những bông hoa đẹp, thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hướng về Đại hội.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Những ngày làm việc với tinh thần tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Đó là kết quả không chỉ của 2 ngày làm việc, hay của những ngày tháng chuẩn bị công phu, hối hả, mà đó là kết quả được tích lũy trong suốt quá trình lao động, phấn đấu của CNVCLĐ và đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô 5 năm qua.

Theo đó, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể để đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018-2023, chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và các bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đại hội đã tiếp thu các kiến nghị của đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô để đề ra những chương trình, hành động cụ thể nhằm góp phần cải thiện cơ bản những khó khăn của CNVCLĐ về việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Đồng thời, qua diễn đàn Đại hội, đã tổng hợp được nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đề xuất các cấp có thẩm quyền những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội đó là công tác nhân sự. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 58 đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vào Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVII.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVII đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ Thành phố khóa XVII. Các đồng chí Lê Đình Hùng, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Chính Hữu tái cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố khóa XVII. Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 14 đồng chí, và đồng chí Lương Quang Thành tái cử chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 32 đồng chí (trong đó: 5 đại biểu đương nhiên và 27 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội) mang theo những ước vọng, sự tin tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong chặng đường tiếp theo. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Là đại biểu chính thức tham dự Đại hội, bà Lê Thị Hà Thu, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy bày tỏ sự ấn tượng với sự trang trọng, làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Đoàn viên, người lao động dự Đại hội với tinh thần phấn khởi, mang màu sắc của tổ chức Công đoàn.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

“Trong giai đoạn có nhiều sự thay đổi, thách thức, Đại hội là cơ hội để tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò, vị thế của mình trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, bản thân tôi và đoàn viên, CNVCLĐ quận Cầu Giấy kỳ vọng nhiệm kỳ mới Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động. Đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục được quan tâm, chăm lo hơn nữa, đây là tiêu chí để đánh giá vai trò của tổ chức Công đoàn, qua đó đưa tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy nói.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới xuất hiện, diễn biến nhanh, bất ngờ so với dự báo, song phát huy truyền thống và phẩm chất vốn có, với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thành phố Hà Nội đã chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thành phố vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động, chủ động, kịp thời, thích ứng với tình hình, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Những kết quả đạt được của Công đoàn Hà Nội đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhiều hoạt động của Công đoàn Thủ đô đã trở thành mô hình điểm để Tổng Liên đoàn đánh giá, triển khai, nhân rộng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong 94 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Thành phố luôn phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, luôn đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy mọi tiềm năng, khơi dậy các nguồn lực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy đề nghị Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đổi mới và có các giải pháp hữu hiệu để thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, nhằm tăng về số lượng và nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài Nhà nước…

Tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hoá, tinh thần... xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Từng cấp Công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành phố quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, CNVCLĐ …

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Trên cơ sở đó, Đại hội dân chủ thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu tổng quát cả nhiệm kỳ là “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đại hội đề ra 10 nhóm chỉ tiêu và 7 nhóm giải pháp lớn. Trong đó, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn Thành phố có 1.000.000 đoàn viên; 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được Thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn Thủ đô xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới
Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Ngay trong tối ngày 17/10, chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, sôi nổi, đặc sắc và ý nghĩa. Qua đó, vun bồi tình yêu quê hương đất nước và nỗ lực xây dựng tổ chức Công đoàn ngày một vững mạnh.

Với hàng loạt những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn cùng với đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ toàn Thành phố đã sôi nổi bắt tay ngay vào triển khai thực hiện góp phần đảm bảo thành công Nghị quyết Đại hội. Điển hình như LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đến các đồng chí trong Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện.

Ngày 26/10, LĐLĐ quận Đống Đa cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, tới các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Lĩnh hội đầy đủ nội dung, tinh thần Đại hội, việc quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn là một trong những trách nhiệm lớn lao của đại biểu tham dự Đại hội. Và để hiện thực hóa điều đó, các đại biểu đã thể hiện rõ quyết tâm, sớm đưa nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty Terumo Việt Nam chia sẻ, Đại hội đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu rất sát với tình hình thực tế tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, người lao động. Mục tiêu cho nhiệm kỳ mới được nêu rất rõ, dành sự quan tâm đến Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Cụ thể có thể kể đến như hằng năm Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; ít nhất 80% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, thực hiện tốt Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở…

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

“Do vậy, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tăng cường các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; qua đó, giúp cho doanh nghiệp ổn định và phát triển, đồng thời đoàn viên, người lao động được đảm bảo việc làm và đời sống tốt hơn.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra. Đoàn viên, người lao động sẽ được tuyên truyền về pháp luật lao động, nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động chăm lo hỗ trợ lao động nữ, thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ, Tết…”, Chủ tịch Công đoàn Công ty Terumo Việt Nam cho biết.

Bà Bùi Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun nêu quyết tâm sẽ phát huy hết tinh thần, trách nhiệm truyền đạt đầy đủ nội dung, tinh thần Đại hội đến đoàn viên, giáo viên trong toàn trường để mọi người cùng nắm bắt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời Công đoàn trường sẽ tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong cải cách hành chính, gắn công tác tự kiểm tra trong hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới các phong trào thi đua…

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, bà Lê Thị Kim Huệ, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa cho hay: “LĐLĐ quận đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của quận và triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở để thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đến với đoàn viên, người lao động”.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa, từ những chỉ tiêu, khâu đột phá của LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận sẽ cụ thể hoá từng nội dung, hoạt động. LĐLĐ quận phấn đấu hàng năm đạt và vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở do LĐLĐ Thành phố giao; hàng năm 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 95% trở lên số doanh nghiệp Nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng được quy chế, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc;

Phấn đấu 75% trở lên các đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn thương lượng ký kết được Thỏa ước lao động tập thể, 100% Thỏa ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn đối với người lao động so với quy định của pháp luật; vận động trên 80% trở lên số đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Phấn đấu 100% đoàn viên tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai trong hệ thống công đoàn và tham gia các ứng dụng chuyển đổi số quốc gia…

Quận cũng sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng phương thức trực quan như: In, gắn pano, áp phích, tích cực sử dụng hiệu quả các ứng dụng internet, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, trang Facebook, Zalo để truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ với đoàn viên, người lao động.

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Nội dung: Phương Ngân - Thiết kế: P.T