M
18/03/2021 19:06

Nhất trí danh sách 188 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất danh sách 188 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI.

Hà Nội: Bàn giao 260 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hoàn Kiếm Sơn Tây nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Dự hội nghị có ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; đại diện Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện....

Nhất trí danh sách 188 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI
Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, kết quả các hội nghị giới thiệu danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI và danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 từ Ủy ban bầu cử Thành phố chuyển đến, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiến hành rà soát hồ sơ và lập danh sách sơ bộ để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã báo cáo công tác chuẩn bị để tổ chức hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tiếp nhận từ Ủy ban bầu cử thành phố 188 bộ hồ sơ và danh sách trích ngang người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có 185 hồ sơ do các đơn vị giới thiệu và 3 hồ sơ tự ứng cử. Các hồ sơ ứng cử đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử.

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trình bày danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, hội nghị tiếp tục thảo luận về danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, những vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với người ứng cử.

Nhất trí danh sách 188 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI
100% các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí danh sách 188 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI.

Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 51/51 đại biểu, 100% nhất trí danh sách sơ bộ 188 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; nhất trí kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, những vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với người ứng cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ hai tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử Thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.

Cùng đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức họp với đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú và đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

Ngoài ra, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI; chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lương Hằng

Nguồn :