M
28/04/2020 15:33

Người lao động thuộc diện nhận từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cần hoàn thiện hồ sơ ra sao?

(LĐTĐ) Đồng thời với việc yêu cầu các cấp Công đoàn tích cực tham mưu triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo chi tiết, cụ thể về điều kiện, thủ tục nhận tiền hỗ trợ với đối tượng là người lao động có hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 theo quy định của Chính phủ.

cong nhan thuoc dien nhan tu goi ho tro 62000 ty dong can hoan thien ho so ra sao Hà Nội đi từng ngõ, gõ từng nhà rà soát đối tượng thụ hưởng gói an sinh xã hội
cong nhan thuoc dien nhan tu goi ho tro 62000 ty dong can hoan thien ho so ra sao Hà Nội “gấp rút” tìm người gặp khó khăn do dịch Covid-19 để hỗ trợ
cong nhan thuoc dien nhan tu goi ho tro 62000 ty dong can hoan thien ho so ra sao Sơn Tây nỗ lực “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến với Covid-19

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng vừa ký văn bản số 241/LĐLĐ chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố tham gia giám sát và triển khai thực hiện hỗ trợ công nhân lao động theo Nghị quyết 42/NQ- CP.

Tại văn bản, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tích cực tham mưu triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đổng thời thông báo, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về điều kiện, thủ tục nhận tiền hỗ trợ với đối tượng là người lao động có hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 được quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ đối với người lao động có hợp đồng lao động thực hiện như sau:

1. Hỗ trợ đổi với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không lương:

a. Điều kiện hỗ trợ: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

- Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19.

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

b. Mức hỗ trợ: 1.800.000đ/người/ tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn HĐLĐ , nghi việc không lương theo hàng tháng, tính từ 01/4/2020 và không quá 03 tháng .

c. Hồ sơ, trình tự, thủ tục:

- Hồ sơ đề nghị gồm: Mẫu 01 ban hành theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg kèm theo các giấy tờ sau:

+ Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương

+ Bản sao báo cáo tài chính năm 2019 , quý I / 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp .

cong nhan thuoc dien nhan tu goi ho tro 62000 ty dong can hoan thien ho so ra sao
Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn các cấp phải tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh minh họa.

- Trình tự, thủ tục :

+ Bước 1: Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này.

+ Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương và gửi lại doanh nghiệp;

+ Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở.

+ Bước 4: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

2. Hỗ trợ đối với người lao động bị chấm dứt Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

a. Điều kiện hỗ trợ: Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định

b. Mức hỗ trợ: 1.000.000đ/ người/ tháng

c. Hồ sơ, trình tự, thủ tục :

- Hồ sơ đề nghị gồm: Mẫu 03, ban hành theo Quyết định số15/2020/QĐ-TTg kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau :

+ Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc;

+ Quyết định thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

+ Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiêp. Trường hợp không có số Bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong giấy đề nghị

- Trình tự thủ tục

+ Bước1: Người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã;

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát xác nhận mức thu nhập , tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, trong 02 ngày làm việc.

+ Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hô trợ trong 03 ngày làm việc.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp triển khai Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ đến đoàn viên, người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, thông qua hình thức như: niêm yết công khai tại nơi làm việc, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội(Facebook , Zalo); hệ thống truyền thanh, mạng thông tin nội bộ; phát hành tờ gấp... để người lao động và người sử dụng lao động biết triển khai, thực hiện, hạn chế thấp nhất việc lợi dụng chính sách, quy định của pháp luật (Điều 38 Bộ Luật Lao động) để cắt giảm quyền lợi người lao động và chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp phải tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trường hợp phát hiện vi phạm, sai sót, Công đoàn cần kiến nghị đơn vị, doanh nghiệp và chính quyền các cấp xử lý kịp thời; trường hợp đặc biệt báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố để được chỉ đạo giải quyết tránh xảy ra những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong công nhân lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :