M
08:47 | 01/09/2018

Ngành BHXH: Đẩy mạnh thanh, kiểm tra đảm bảo quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) 8 tháng đầu năm 2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh tra, kiểm tra là 11.756 đơn vị. Qua thanh, kiểm tra, ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 550 đơn vị;  số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 17.344 triệu đồng.

nganh bhxh day manh thanh kiem tra dam bao quyen loi nguoi lao dong Ngành Bảo hiểm xã hội: Tập trung phát triển đối tượng tham gia
nganh bhxh day manh thanh kiem tra dam bao quyen loi nguoi lao dong BHXH Việt Nam: Phát động phong trào thi đua yêu nước

Tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 8/2018 diễn ra ngày 29/8 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 8/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,97 triệu người; BHXH tự nguyện là 241 nghìn người; BH thất nghiệp là 11,93 triệu người; BHYT là 81,76 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số.

Về số thu, trong tháng 8, toàn ngành thu 28.932 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 8/2018 toàn ngành thu 202.917 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch cả năm; trong đó: Thu BHXH là 138.402 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp là 9.881 tỷ đồng, thu BHYT là 54.633 tỷ đồng.

nganh bhxh day manh thanh kiem tra dam bao quyen loi nguoi lao dong

Trong tháng, toàn ngành đã giải quyết 9.135 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 69.193 người hưởng trợ cấp 1 lần; 889.200 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 8 tháng đầu năm đã giải quyết 78.092 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 539.527 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.360.226 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Về chi các chế độ, trong tháng, toàn ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 27.995 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8/2018, số chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn ngành là 201.973 tỷ đồng, đạt 68,61% kế hoạch cả năm, trong đó: Chi BHXH từ nguồn ngân sách 29.920 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 101.822 tỷ đồng, chi Quỹ BH thất nghiệp 5.801 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 64.429 tỷ đồng.

Trong tháng, ngành BHXH cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 90.200 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.313 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 8 tháng đầu năm, giải quyết cho 464.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 23.299 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 3/01/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018, toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra theo kế hoạch. Tính đến hết tháng 8 năm 2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra của toàn ngành là 11.756 đơn vị, trong đó: Số đơn vị được thanh tra chuyên ngành là 4.253 đơn vị; số đơn vị được thanh tra kiểm tra liên ngành là 2.465 đơn vị; số đơn vị được kiểm tra là 5.038 đơn vị.

Về kết quả thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Qua thanh tra, số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian phải tham gia là 21.589 lao động; số tiền truy đóng là 53.466 triệu đồng; đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 637 lao động. Theo đó, số tiền phải thoái thu, hoàn trả là 2.407 triệu đồng.

Về mức đóng, số lao động đóng thiếu mức quy định là 30.631 lao động; số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 34.383 triệu đồng. Cũng qua thanh, kiểm tra, ngành BHXH đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 550 đơn vị; trong đó, có 492 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 17.344 triệu đồng; số tiền xử phạt đã thu là 3.471 triệu đồng.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, với những nỗ lực đôn đốc thu và thanh, kiểm tra, tính đến hết tháng 8/2018, tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT và BH thất nghiệp giảm còn trên 3% so với số kế hoạch phải thu. Với kết quả này, số nợ BHXH so với cùng kỳ năm trước đã giảm hơn 30%. Và mục tiêu cuối cùng hướng tới của ngành là người lao động và người chủ sử dụng đã có ý thức tốt hơn trong việc tham gia thực hiện tốt pháp luật về BHXH, BHYT.

N.Lan

Nguồn :