Multimedia
Nâng cao ý thức người lao động ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thông qua các hoạt động, hội thi

03/11/2020 14:54

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội còn linh hoạt, sáng tạo trong cách thức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất.