M
13:07 | 19/11/2019

Nâng cao vị thế Công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Nhằm tạo bước đột phá trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, xây dựng được các chương trình phúc lợi, lợi ích riêng có của đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023”. 

nang cao vi the cong doan trong tinh hinh moi Nâng cao vị thế Công đoàn khối giáo dục - đào tạo
nang cao vi the cong doan trong tinh hinh moi Phong trào thi đua khẳng định vị thế công đoàn
nang cao vi the cong doan trong tinh hinh moi Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Bám sát cơ sở, nâng cao vị thế công đoàn
nang cao vi the cong doan trong tinh hinh moi
Phiên chợ nghĩa tình là một trong những hoạt động vì lợi ích đoàn viên Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai hiệu quả năm 2019. Ảnh: B.D

Chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa ký ban hành Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023”. Với nhiều chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, Chương trình được xem là giải pháp quan trọng để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác chăm lo phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên và người lao động của các cấp công đoàn thời gian qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, thu hút người lao động tham gia và gắn bó với tổ chức Công đoàn, đóng góp chung vào kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhằm tiếp tục đổi mới việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng nhiều hoạt động với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, từ nay đến năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tập trung xây dựng các thiết chế bao gồm: Nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, phòng y tế, khu văn hóa, thể thao, tư vấn pháp luật. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, hàng năm phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa từ 3.000 căn nhà trở lên cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề ra mục tiêu phấn đấu: Hàng năm, 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”; hỗ trợ chăm lo Tết cho hơn 3 triệu người/năm. Phấn đấu hơn 200.000 đoàn viên công đoàn được tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định từ nguồn Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm và Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm mỗi năm.

Hàng năm, 400.000 đoàn viên/năm được trợ giúp từ các Quỹ xã hội của Công đoàn; 20% số đoàn viên công đoàn trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phối hợp với các cấp công đoàn.

Về chăm lo lợi ích tinh thần, quyền lợi chính trị cho đoàn viên và người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam phấn đấu hàng năm có từ 70% trở lên đoàn viên công đoàn được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận, thông tin về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.

Tuyên truyền, vận động 60% trở lên đoàn viên công đoàn ở doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề. Phấn đấu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Đảng giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

nang cao vi the cong doan trong tinh hinh moi
Người lao động mua hàng tại "Phiên chợ nghĩa tình". Ảnh: B.D

Nhiều chương trình cụ thể, vì lợi ích đoàn viên

Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động thông qua tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát kết quả thực hiện là mục tiêu hàng đầu được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Cụ thể, tham gia tích cực, kịp thời việc xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là chính sách, pháp luật có liên quan đến phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, quan tâm đề xuất những quy định có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động và công đoàn, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, để người lao động hiểu, thực hiện, đưa ra kiến nghị, yêu cầu cũng như tự bảo vệ quyền lợi của mình. Đi liền với đó là tổ chức giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động thông qua đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cũng là một trong những giải pháp được đẩy mạnh trong thời gian tới. Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo các nội dung thương lượng có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với quy định của pháp luật, tập trung vào các nội dung như: Tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các chế độ phúc lợi vào dịp lễ, Tết cho đoàn viên và người lao động…

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động thông qua xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, chủ động xác định nội dung đối thoại, đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại; lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; phân loại nội dung ưu tiên đối thoại và đề nghị người sử dụng lao động đối thoại đột xuất về những vấn đề bức xúc mà đoàn viên và người lao động cần giải quyết.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của tổ chức Công đoàn chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Cụ thể, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng của tổ chức Công đoàn áp dụng chương trình giảm giá từ 10-15% so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn có thẻ đoàn viên khi sử dụng các dịch vụ.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn xây dựng các chương trình học bổng để hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn hoặc con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Các trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật thực hiện tư vấn pháp luật, khởi kiện miễn phí khi có yêu cầu của đoàn viên công đoàn có nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động và công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các nhà trẻ, mẫu giáo của Công đoàn có chế độ nhận sớm, trả muộn đối với con đoàn viên công đoàn phù hợp với thời gian làm việc của người lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu chế xuất; có chính sách giảm chi phí gửi trẻ đối với con đoàn viên công đoàn. Các thiết chế Công đoàn có chính sách cho người lao động là đoàn viên công đoàn được hưởng các ưu tiên về giá, quyền được ưu tiên sử dụng, được mua, được cung cấp trước so với các đối tượng khác chưa là đoàn viên công đoàn…

Bảo Duy

Nguồn :