M
25/03/2020 21:42

Nâng cao trình độ đội ngũ điều dưỡng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và Hội Điều dưỡng thành phố Hà Nội đã ký kết phối hợp hoạt động năm 2020.

cong doan nganh y te ha noi phoi hop hoat dong voi hoi dieu duong thanh pho ha noi Tổng Liên đoàn kêu gọi đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần "tương thân tương ái"
cong doan nganh y te ha noi phoi hop hoat dong voi hoi dieu duong thanh pho ha noi Lãnh đạo Thành phố động viên người lao động các đơn vị công ích trong phòng chống dịch Covid-19
cong doan nganh y te ha noi phoi hop hoat dong voi hoi dieu duong thanh pho ha noi Gần 40 lớp tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Việc ký kết tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và Hội Điều dưỡng thành phố Hà Nội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong ngành Y tế, đối tượng là điều dưỡng đang công tác tại cơ sở y tế thuộc ngành Y tế Hà Nội.

cong doan nganh y te ha noi phoi hop hoat dong voi hoi dieu duong thanh pho ha noi
Ký kết tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và Hội Điều dưỡng thành phố Hà Nội.

Đồng thời, nhằm nâng cao năng lực hội viên về pháp luật, văn hóa nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ; tư vấn phản biện chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ điều dưỡng viên của Hà Nội.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm vận động đội ngũ điều dưỡng tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và Hội Điều dưỡng thành phố Hà Nội phát động.

Yêu cầu đưa ra trong sự hợp tác là các hoạt động phối hợp được hai bên xây dựng chi tiết, phân công cụ thể, thống nhất và triển khai phối hợp thường xuyên, liên tục đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, thiết thực với công tác điều dưỡng. Sau một năm hoạt động, cần đánh giá, tổng kết để rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp hoạt động.

Nội dung phối hợp tập trung vào việc trao đổi thông tin hoạt động giữa hai bên và cử đại diện các bên tham dự các hoạt động, sự kiện có liên quan do hai bên tổ chức có liên quan đến đối tượng điều dưỡng và nội dung phối hợp.

Nắm bắt thông tin về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đoàn viên công đoàn và điều dưỡng trong ngành Y tế Hà Nội; kiến nghị lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội là đầu mối tổ chức và mời Hội Điều dưỡng Hà Nội tham gia một số lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đức cho cán bộ công đoàn ngành Y tế, nội dung tập huấn bao gồm truyền thông y đức, y nghiệp; giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Công đoàn ngành cũng là đầu mối tổ chức và mời Hội Điều dưỡng Hà Nội tham dự hội nghị tuyên dương điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh giỏi cấp ngành và một số hội thảo chủ đề về quy tắc ứng xử của điều dưỡng viên...

Cùng đó, Hội Điều dưỡng Hà Nội là đầu mối tổ chức và mời Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tham dự hội nghị truyền thống của ngành điều dưỡng; các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề về bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là các điều dưỡng đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc ngành y tế Hà Nội.

Định hướng các hoạt động nâng cao năng lực hội viên về pháp luật, văn hóa nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ; tham gia tư vấn phản biện chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ điều dưỡng viên của Hà Nội.

Ngoài ra, 2 bên phối hợp tham gia tư vấn các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động. Tham gia công tác giám sát, giải đáp thắc mắc của đoàn viên công đoàn, người lao động liên quan đến chế độ chính sách nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của điều dưỡng.

Nguyễn Minh - Mai Trang

Nguồn :