M
16:41 | 05/02/2017

​Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân

Cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và thực hiện quy tắc, văn hoá ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

nang cao tinh than phuc vu nhan dan ​Hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ
nang cao tinh than phuc vu nhan dan Xây dựng hình ảnh đẹp về công chức thi hành án dân sự
nang cao tinh than phuc vu nhan dan Cải cách thủ tục hành chính: Loại bỏ những văn bản không phù hợp
nang cao tinh than phuc vu nhan dan Phường Trung Liệt, quận Đống Đa: Xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân

TP Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Nhiều nhiệm vụ UBND TP Hà Nội yêu cầu các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện xong trước ngày 30/4/2017.

nang cao tinh than phuc vu nhan dan
Cán bộ bộ phận một cửa quận Long Biên hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính.

Trong đó, có việc tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, phát hiện các nội dung bất cập, hạn chế phát triển, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân, thực hiện cải cách TTHC, đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo nguyên tắc: Đúng pháp luật, đơn giản hoá, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho cấp huyện.

Các đơn vị phải rà soát quy chế làm việc của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật và quy chế làm việc của Thành phố, thực hiện phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”. Việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hoá từng khâu, từng loại công việc. Lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống vào báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời.

Ngoài ra, cần rà soát, hoàn hiện quy trình tiếp thu và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Nhấn mạnh tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung quản lý chất lượng công việc, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hoá ứng xử của công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính và người đứng đầu các tổ, bộ phận, cá nhân trực tiếp thực thi công vụ là Trưởng, Phó các phòng thuộc các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ trật tự thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, nghiêm cấp việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, thực hiện văn hoá công sở; khắc phục tình trạng không rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, bộ phận tiếp công dân.

Cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hoá.

Nguyễn Công

Nguồn :