M
09/02/2021 11:54

Nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, người lao động về Bộ Luật Lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố vừa xây dựng, ban hành Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn.

Từ 1/1/2021: Quyền của người lao động có nhiều thay đổi Bộ luật Lao động 2019: Mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, người lao động về Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi pháp luật trong đoàn viên, người lao động; phấn đấu 100% cán bộ công đoàn phụ trách công tác chính sách, pháp luật và quan hệ lao động, cán bộ công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động.

Việc xây dựng, triển khai Kế hoạch cũng nhằm thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn các cấp trong thực hiện, giám sát thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định.

Theo Kế hoạch, các cấp Công đoàn sẽ triển khai 5 nội dung gồm: Tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Lao động, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động; Tham gia xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động; Góp ý sửa đổi các văn bản hướng dẫn thực hiện trong hệ thống Công đoàn Việt Nam phù hợp với pháp luật lao động; Tham gia sắp xếp tổ chức, bộ máy để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động; Phối hợp rà soát, sửa đổi các quy định trong đơn vị, doanh nghiệp phù hợp với pháp luật lao động; Giám sát và hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật lao động, sơ kết tình hình thực hiện Bộ luật Lao động…

Nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, người lao động về Bộ Luật Lao động
Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức tập huấn Bộ Luật Lao động năm 2019 cho các cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 1000 lao động trở lên, hôm 17/10/2020. Ảnh minh họa.

Trong đó, đáng chú ý, đối với nội dung tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Lao động, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố giao Ban Chính sách Pháp luật, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Liên đoàn Lao động Thành phố, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện tập trung trong năm 2021 việc: Giới thiệu, phổ biến các nội dung cơ bản, nội dung mới của Bộ luật Lao động, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và tổ chức Công đoàn như: Hợp đồng lao động; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tuổi nghỉ hưu; đối thoại, thương lượng tập thể; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; giải quyết tranh chấp lao động…

Các đơn vị tìm hiểu, nghiên cứu kỹ những nội dung pháp luật quy định cho hai bên thương lượng, thỏa thuận để tổ chức Công đoàn và người lao động thực hiện theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các đơn vị sử dụng các hình thức tập huấn, hội thảo, hội nghị tuyên truyền, phổ biến phù hợp với cán bộ công đoàn, người lao động, nhất là trong khu vực doanh nghiệp; Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; phát huy vai trò báo Lao động Thủ đô; sử dụng truyền thông xã hội, các phương tiện truyền thông thông qua internet: Trang thông tin điện tử, Trang Fanpage Công đoàn Hà Nội, nhóm Zalo … để tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật tới công nhân lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :