M
03/03/2020 15:59

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Mặc dù có nhiều khó khăn, song xác định việc trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn (CĐ) đáp ứng yêu cầu tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn Thủ đô.

nang cao nang luc doi ngu can bo cong doan Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019 đạt kết quả tích cực
nang cao nang luc doi ngu can bo cong doan Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn
nang cao nang luc doi ngu can bo cong doan Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn
nang cao nang luc doi ngu can bo cong doan
LĐLĐ Thành phố tập huấn công tác tài chính, công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở

Chỉ đạo sát sao

Theo LĐLĐ Thành phố, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính bởi vậy, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Năm 2019, ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong đó phân bổ chỉ tiêu mở lớp cho các công đoàn cấp trên cơ sở, đồng thời hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị uỷ và chính quyền đồng cấp để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo chỉ tiêu được giao.

Trong quá trình thực hiện, LĐLĐ Thành phố thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội phối hợp với các ban, đơn vị, các cấp Công đoàn tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo kế hoạch đã đề ra.

Song song với xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu, phân công thực hiện, LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo, định hướng cụ thể về nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cho các cấp công đoàn Thủ đô. Trong đó, LĐLĐ Thành phố tập trung triển khai những nội dung cơ bản như: Bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác công đoàn; bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay, những nội dung mới của Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và các nghị định hướng dẫn thi hành; các quan hệ lao động, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động…

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố chú trọng tập huấn những tác động của CPTPP đến tổ chức Công đoàn; những điểm mới của pháp luật liên quan đến cán bộ công đoàn và người lao động đồng thời tập huấn các kỹ năng giải quyết tranh chấp về tiền lương, tiền thưởng, kỹ năng giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp vụ án lao động về xử lý kỷ luật sa thải người lao động; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp; kỹ năng thu kinh phí công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước… cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thành phố còn chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ… để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách theo tiêu chuẩn các chức danh đương nhiệm và được quy hoạch....

Về phương pháp đào tạo, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn bằng phương pháp tích cực kết hợp với phương pháp truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên; giữa các học viên theo nhóm trong lớp để cán bộ công đoàn có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tế công tác.

Cùng với chỉ đạo Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; cập nhật các văn bản mới, chỉnh sửa bài giảng cho phù hợp với hoạt động công đoàn trong tình hình mới, xây dựng kế hoạch thông qua bài giảng trước khi giảng tại cơ sở, LĐLĐ Thành phố còn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo giảng viên kiêm chức cho cán bộ công đoàn, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí được trực tiếp giảng dạy chuyên đề đã được đào tạo cho cán bộ công đoàn tại các đơn vị để phát huy năng lực cán bộ công đoàn trong hệ thống. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô quan tâm, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ CĐ chủ động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn, chính trị, tin học, ngoại ngữ…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn

Với sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố và sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn, năm 2019, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2019, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức được 38/38 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 3.850/3.740 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch về số lớp và 102,9% về số lượng học viên so với kế hoạch đề ra.

Với sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố và sự vào cuộc tích cực của các cấp Công đoàn, năm 2019, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2019, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức được 38/38 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 3.850/3.740 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch về số lớp và 102,9% về số lượng học viên so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, có 7 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác chuyên đề với 840 lượt cán bộ tham dự; 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác công đoàn; công tác tư vấn pháp luật; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng tuyên truyền phát triển đoàn viên; kỹ năng đối thoại, đại diện người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng tuyên truyền vận động thu kinh phí công đoàn với 2.150 lượt cán bộ tham dự; 12 lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ công đoàn về giải quyết các vụ án lao động, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo... thời gian học mỗi lớp 05 ngày cho 600 lượt học viên.

Riêng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn với 150 học viên, mỗi lớp 3 ngày. Đặc biệt, trong năm 2019, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức 05 lớp tập huấn, thực hành phần mềm quản lý đoàn viên cho 214 lượt cán bộ.

Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn không chuyên trách cơ sở với tổng số 86.637 lượt cán bộ. Phát huy tinh thần chủ động, năm 2019, có 19 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 32 lớp tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên.

Theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố, thông qua việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, các cấp công đoàn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cơ bản và chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.

Từ những kết quả đã đạt được, tại hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô năm 2020 được tổ chức mới đây, LĐLĐ Thành phố đã triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020 với các chỉ tiêu như: Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách mới bổ sung đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023 được đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn;

100% cán bộ công đoàn chuyên trách từ Thành phố đến cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn có chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa ngạch công chức, lãnh đạo quản lý; 100% LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp mình và cán bộ công đoàn cơ sở (từ tổ phó công đoàn trở lên) hoặc chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn tại đơn vị.

Phạm Diệp

Nguồn :