M
15/02/2021 17:06

Nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Theo Chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021 mà Liên đoàn Lao động Thành phố mới xây dựng, một trong những nhiệm vụ mà các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung thực hiện trong năm nay là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức xã hội cho công nhân viên chức lao động.

Cập nhật kiến thức pháp luật mới cho cán bộ công đoàn khối các trường Đại học, Cao đẳng Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân Nhân rộng các mô hình phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông

Cụ thể, các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động, trọng tâm là tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; tuyên truyền các chế độ chính sách có liên quân đến công nhân viên chức lao động; tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân viên chức lao động.

Công đoàn sẽ tiếp tục đầu tư, trang bị bổ sung các đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho công nhân lao động.

Cùng đó, Công đoàn các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, hướng đến phương châm lấy đoàn viên, người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm.

Nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội cho công nhân viên chức lao động
Người lao động tìm hiểu quy định mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 tại buổi giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật do Báo Lao động Thủ đô và Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ phối hợp tổ chức hôm 22/10/ 2020. Ảnh minh họa.

Các cấp Công đoàn cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn an ninh trật tự xã hội, tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm; tuyên truyền phòng chống tội phạm; tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của đội ngũ công nhân viên chức lao động.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp sẽ tiếp tục mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động đặc biệt trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp có đông công nhân lao động khu vực ngoài nhà nước.

Mục tiêu mà các cấp Công đoàn Thành phố đặt ra trong năm 2021 là phấn đấu có trên 95% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được Công đoàn cung cấp, phổ biến thông tin. tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn và phấn đấu có trên 70% số đoàn viên công đoàn, người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :