Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động Công đoàn, qua đó, đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Hiệu quả từ công tác phối hợp
Hiệu quả công tác phối hợp vì quyền lợi người lao động
Nâng tầm hiệu quả công tác phối hợp
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Minh chứng đầu tiên là việc phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2017 – 2020.

Hàng năm, thực hiện Kế hoạch của thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tổ chức phát động các phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”… Thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực thi đua phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
Các đơn vị được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vì đã có thành tích trong việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn Lao động quận giai đoạn 2017-2020.

Kết quả, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được duy trì, thông qua các Hội thi tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật đã có 65 lượt đơn vị tổ chức Hội thi cấp cơ sở thu hút trên 3.500 lượt người lao động tham gia. Qua đó đã có 1.065 Công nhân giỏi cấp cơ sở, 145 “Công nhân giỏi” cấp Quận, 9 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Phong trào “Sáng kiến sáng tạo” cũng được công nhân, lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng và tham gia tích cực. 5 năm qua đã có 1.089 sáng kiến cấp cơ sở, 59 sáng kiến cấp quận, 7 Sáng kiến Thủ đô. Giai đoạn 2017 - 2020 đã có 505 gương người tốt, việc tốt cấp cơ sở, 117 gương người tốt, việc tốt cấp quận. Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba năm qua, đã có 111 tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và 554 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận; biểu dương, khen thưởng 502 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” cấp quận nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương khen thưởng 9 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu Thủ đô”.

Quy chế dân chủ đi vào thực chất

Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận chặt chẽ thể hiện trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội. Trong đó, việc tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở đảm bảo tiến độ thời gian và có chất lượng. Theo thống kê, 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và khoảng 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động.

Trên cơ sở các nội dung trong Chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nội quy lao động, Quy chế dân chủ, Quy chế trả lương, khen thưởng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể và thực hiện nâng mức lương tối thiểu vùng hàng năm cho người lao động theo quy định của Chính phủ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đồng thời, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất và theo yêu cầu với người sử dụng lao động tại nơi làm việc nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh đột xuất, nhanh chóng ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, tránh xung đột có thể dẫn đến tranh chấp lao động tại đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành của quận kiểm tra pháp luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật An toàn lao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Qua kiểm tra đã kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động khắc phục và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc ký kết Hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và các chế độ phúc lợi xã hội. Thông qua các đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức Công đoàn đã tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn chủ doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ đối với người lao động đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động, qua đó góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cũng thừa nhận vẫn còn những tồn tại trong công tác phối hợp như tỷ lệ đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 hàng năm kết quả chưa cao. Ngoài ra, không ít những đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở không đóng hoặc chưa đóng đủ kinh phí, đoàn phí Công đoàn về Liên đoàn Lao động quận; nhiều doanh nghiệp có đông lao động (từ 25 lao động trở lên) và các trường học ngoài công lập chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

Đánh giá về công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng và Ủy ban nhân dân quận trong giai đoạn 2017-2020, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết: Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận sự chủ động vào cuộc của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trong việc sớm triển khai công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận và Ủy ban nhân dân quận.

Sau hơn 3 năm, công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và các cấp Công đoàn quận đã đạt được những kết quá rất đáng ghi nhận. Đó là, thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ với 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ đối với người lao động.

Công tác phối hợp cũng động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong việc thực hiện theo pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện có hiệu phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Người Hà Nội văn minh thanh lịch; cuộc vận động nếp sống văn hoá công nghiệp…; phát huy các phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến, sáng tạo, giáo viên giỏi, lao động giỏi Thủ đô.

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tích cực chủ động thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, giữa các phòng ban như Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế… để nắm bắt thông tin. Đồng chí cũng đề nghị các cấp công đoàn hướng về cơ sở, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích với đoàn viên công đoàn; nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…/.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội Hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 sẽ kéo dài trong 13 ngày

Hội Hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 sẽ kéo dài trong 13 ngày

(LĐTĐ) Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Nha Trang, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Thành phố sẽ tổ chức Hội Hoa xuân kéo ...
Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án thuộc diện theo dõi

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ án thuộc diện theo dõi

(LĐTĐ) Chiều 7/12, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp thảo luận, cho ý kiến đối với ...
Những người đàn ông ăn bánh mì và đọc sách ở sân bay…

Những người đàn ông ăn bánh mì và đọc sách ở sân bay…

(LĐTĐ) Lần gần nhất đi ra sân bay cho một chuyến công tác ngắn ngày, ở hàng ghế đối diện trong phòng chờ chung của mọi hành khách, tôi bất chợt ...
Bình Dương: Doanh nghiệp cần tuyển 10.000 lao động để khôi phục sản xuất

Bình Dương: Doanh nghiệp cần tuyển 10.000 lao động để khôi phục sản xuất

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 37.000 lao động bị hoãn hợp đồng trong đó có 6.000 lao động phải nghỉ việc ...
Quảng Nam tổ chức chợ Tết Công đoàn từ ngày 23 - 25/12

Quảng Nam tổ chức chợ Tết Công đoàn từ ngày 23 - 25/12

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/12/2022) tại Quảng trường 24/3, ...
Quảng Nam: Phạt 105 triệu đồng chủ Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn do vi phạm PCCC

Quảng Nam: Phạt 105 triệu đồng chủ Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn do vi phạm PCCC

(LĐTĐ) Công ty TNHH Cao Phong đưa công trình Chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Quảng Nam - Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn (địa chỉ ở ...
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 bị xử phạt

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 bị xử phạt

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối ...

Tin khác

Quảng Nam tổ chức chợ Tết Công đoàn từ ngày 23 - 25/12

Quảng Nam tổ chức chợ Tết Công đoàn từ ngày 23 - 25/12

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 trong 3 ngày (từ ngày 23 - 25/12/2022) tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.
Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới

Nghệ An: Phát động Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Chiều nay (7/12) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2022 - 2023” với chủ đề “Viết về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh Nghệ An thời kỳ đổi mới”.
Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Vừa chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, vừa đồng hành với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động các phong trào thi đua yêu nước... Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy đã thực sự trở “cầu nối” giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVII

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp thứ XVII

(LĐTĐ) Mới đây, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V kỳ họp lần thứ XVII đã được tổ chức tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự.
Quảng Bình: Bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Quảng Bình: Bàn giao 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa và trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

Công đoàn cần tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách cho công nhân

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - đã làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc.
Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Quận Thanh Xuân: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Liên đoàn Lao động và Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng kết hoạt động công đoàn Cụm thi đua LĐLĐ 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Hội trường nhỏ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương.
Đồng chí Đỗ Hồng Vân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đồng chí Đỗ Hồng Vân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 2/12, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý Ban Nữ công.
Xem thêm
Phiên bản di động