M
22/09/2020 14:13

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động Công đoàn, qua đó, đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Hiệu quả từ công tác phối hợp
Hiệu quả công tác phối hợp vì quyền lợi người lao động
Nâng tầm hiệu quả công tác phối hợp
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Minh chứng đầu tiên là việc phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2017 – 2020.

Hàng năm, thực hiện Kế hoạch của thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tổ chức phát động các phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”… Thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực thi đua phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
Các đơn vị được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vì đã có thành tích trong việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn Lao động quận giai đoạn 2017-2020.

Kết quả, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được duy trì, thông qua các Hội thi tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật đã có 65 lượt đơn vị tổ chức Hội thi cấp cơ sở thu hút trên 3.500 lượt người lao động tham gia. Qua đó đã có 1.065 Công nhân giỏi cấp cơ sở, 145 “Công nhân giỏi” cấp Quận, 9 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Phong trào “Sáng kiến sáng tạo” cũng được công nhân, lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng và tham gia tích cực. 5 năm qua đã có 1.089 sáng kiến cấp cơ sở, 59 sáng kiến cấp quận, 7 Sáng kiến Thủ đô. Giai đoạn 2017 - 2020 đã có 505 gương người tốt, việc tốt cấp cơ sở, 117 gương người tốt, việc tốt cấp quận. Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba năm qua, đã có 111 tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và 554 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận; biểu dương, khen thưởng 502 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” cấp quận nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương khen thưởng 9 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu Thủ đô”.

Quy chế dân chủ đi vào thực chất

Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Liên đoàn Lao động quận chặt chẽ thể hiện trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội. Trong đó, việc tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở đảm bảo tiến độ thời gian và có chất lượng. Theo thống kê, 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và khoảng 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động.

Trên cơ sở các nội dung trong Chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các Nội quy lao động, Quy chế dân chủ, Quy chế trả lương, khen thưởng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể và thực hiện nâng mức lương tối thiểu vùng hàng năm cho người lao động theo quy định của Chính phủ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đồng thời, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất và theo yêu cầu với người sử dụng lao động tại nơi làm việc nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh đột xuất, nhanh chóng ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, tránh xung đột có thể dẫn đến tranh chấp lao động tại đơn vị, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành của quận kiểm tra pháp luật lao động, Luật công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật An toàn lao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Qua kiểm tra đã kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động khắc phục và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc ký kết Hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và các chế độ phúc lợi xã hội. Thông qua các đoàn thanh tra, kiểm tra tổ chức Công đoàn đã tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn chủ doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ đối với người lao động đảm bảo hài hòa quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động, qua đó góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cũng thừa nhận vẫn còn những tồn tại trong công tác phối hợp như tỷ lệ đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 hàng năm kết quả chưa cao. Ngoài ra, không ít những đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở không đóng hoặc chưa đóng đủ kinh phí, đoàn phí Công đoàn về Liên đoàn Lao động quận; nhiều doanh nghiệp có đông lao động (từ 25 lao động trở lên) và các trường học ngoài công lập chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

Đánh giá về công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng và Ủy ban nhân dân quận trong giai đoạn 2017-2020, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết: Liên đoàn Lao động Thành phố ghi nhận sự chủ động vào cuộc của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trong việc sớm triển khai công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận và Ủy ban nhân dân quận.

Sau hơn 3 năm, công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và các cấp Công đoàn quận đã đạt được những kết quá rất đáng ghi nhận. Đó là, thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ với 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và 70% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ đối với người lao động.

Công tác phối hợp cũng động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong việc thực hiện theo pháp luật và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền thực hiện có hiệu phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Người Hà Nội văn minh thanh lịch; cuộc vận động nếp sống văn hoá công nghiệp…; phát huy các phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến, sáng tạo, giáo viên giỏi, lao động giỏi Thủ đô.

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tích cực chủ động thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, giữa các phòng ban như Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế… để nắm bắt thông tin. Đồng chí cũng đề nghị các cấp công đoàn hướng về cơ sở, phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích với đoàn viên công đoàn; nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…/.

Phương Bùi

Nguồn :