M
09:15 | 08/11/2019

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn

(LĐTĐ) Sau gần 10 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân nông thôn ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã được nâng lên, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất được đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới, khang trang hơn; an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

nang cao chat luong doi song van hoa cua nguoi dan nong thon Đời sống người dân nông thôn ngày càng cải thiện
nang cao chat luong doi song van hoa cua nguoi dan nong thon Thị xã Sơn Tây: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân nông thôn
nang cao chat luong doi song van hoa cua nguoi dan nong thon Không ngừng nâng cao đời sống người dân nông thôn

Để đạt được những kết quả tích cực trên, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Thạch Thất cho biết, từ năm 2010 đến nay huyện đã xây mới 162 nhà văn hóa, khu thể thao thôn; 100% xã có quy hoạch xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao; 100% xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa được lắp đặt đến tất cả các thôn, xóm.

nang cao chat luong doi song van hoa cua nguoi dan nong thon
Đời sống văn hóa, tinh thần người dân ở nông thôn huyện Thạch Thất được nâng cao nhờ xây dựng nông thôn mới

Việc sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật, nơi tổ chức hội họp, sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các hoạt động khác; từng bước đáp ứng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho người dân;

Ngoài ra, công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa luôn được quan tâm, đến năm 2018 tỷ lệ làng, thôn được công nhân và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 78%; tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 88,2%. 100% hộ dân được tiếp cận với truyền hình, Intenet, điện thoại. Các xã đều ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, sự vào cuộc sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền...đến nay, toàn huyện có 208 di tích văn hóa, 96 di tích đã được xếp hạng (trong đó: 01 di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, 34 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 61 cấp tỉnh, thành phố).

100% các thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; các loại hình văn hóa phi vật thể như múa rối nước ở Bình Phú, Thạch Xá, Chàng Sơn; hát chèo ở Đại Đồng, Canh Nậu; cồng chiêng ở 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy đã làm phong phú thêm các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Tuấn Minh

Nguồn :