M
13/02/2021 16:32

Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội:

Nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân là hành trình không có điểm dừng

(LĐTĐ) Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vì vậy, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) đã nỗ lực, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Huyện Gia Lâm có thêm 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Quyết tâm thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thay đổi diện mạo nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân là hành trình không có điểm dừng
Xã Bát Tràng đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm (Ảnh: Mai Quý)

Xã đã tích cực triển khai thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tính đến nay, đường ngõ xóm trên địa bàn xã đều có điện chiếu sáng; 100% trường học cấp 3 đạt chuẩn quốc gia và có trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2; trạm y tế xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; trên địa bàn xã có 05 nơi sinh hoạt văn hóa phục vụ cộng đồng; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; 91,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,7 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo…

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi, năm 2015, xã Bát Tràng được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Đến hết năm 2020 qua rà soát đánh giá, xã có 13/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao quy định tại Quyết định 4212/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Bát Tràng sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Quan tâm thường xuyên các chính sách người có công, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giảm nghèo bền vững. Nâng cao hệ thống y tế, cơ sở khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động.

Xã Bát Tràng đặt mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt >94%; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%; tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 100%.

Mai Quý

Nguồn :