M
10/01/2020 21:27

Năm 2020: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; đồng thời xác định 7 lĩnh vực tập trung chủ yếu để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Tôn vinh 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
Chú trọng nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở
Khắc phục hạn chế, nâng tầm hiệu quả

Từ 10-11/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 5 khóa XII diễn ra dưới sự chủ trì của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Năm 2020: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng nay (10/1), đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Hội nghị lần này sẽ thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2019, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020; cho ý kiến về: Tờ trình Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Đổi mới công tác thi đua và khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2019, chương trình công tác năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Với chủ trương hướng mạnh về cơ sở, lấy hoạt động công đoàn cơ sở làm nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thống nhất chủ đề công tác công đoàn năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, trong đó xác định 7 lĩnh vực tập trung chủ yếu để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Cụ thể: Tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ; tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, thực tế; phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Đổi mới công tác cán bộ công đoàn cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch công đoàn cơ sở và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại công đoàn cơ sở nhất là trong công tác tài chính.

“Căn cứ vào chủ đề công tác công đoàn năm 2020, đồng thời từ thực tiễn sinh động tại địa phương, đơn vị, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tập trung thảo luận, làm rõ nội hàm các hoạt động, lĩnh vực cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện gắn với chủ đề công tác năm, đặc biệt là các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2020 và các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị.

Năm 2020: Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Thường trực Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Theo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong 2 ngày (từ 10-11/1), Hội nghị sẽ tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; Quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; nghe báo cáo những điểm mới của Bộ luật Lao động; những vấn đề đặt ra đối với tổ chức Công đoàn khi tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập...

“Kỳ họp lần thứ năm gồm nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra, vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, xem xét cho ý kiến để Ban Chấp hành quyết định vào cuối kỳ họp”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Bảo Duy

Nguồn :