M
03/01/2020 17:52

Năm 2019: Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch đạt nhiều thành tựu quan trọng

(LĐTĐ) Sáng nay (3/1), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý IV năm 2019 thông tin về các hoạt động của ngành và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, các lĩnh vực thể thao, du lịch đã có nhiều thành tựu quan trọng.

nam 2019 nganh van hoa the thao du lich da co nhieu thanh tuu quan trong Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2020
nam 2019 nganh van hoa the thao du lich da co nhieu thanh tuu quan trong Bộ Văn hóa đề nghị kịp thời ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tôn giáo

Ông Nguyễn Thái Bình, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Trong năm 2019, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 07 di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) và công nhận 27 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia (đợt 8). Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng 37 di tích quốc gia; đưa 30 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhiều di tích, danh thắng tiếp tục được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn với khai thác, phát triển du lịch. Các hồ sơ "Nghệ thuật Xòe Thái", "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" tiếp tục được hoàn thiện để trình UNESCO.

nam 2019 nganh van hoa the thao du lich da co nhieu thanh tuu quan trong
Toàn cảnh cuộc họp báo thường kỳ quý IV năm 2019. (Ảnh: Bảo Thoa)

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã có những chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành chung các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương.

Về xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, đáp ứng đời sống tinh thần và tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân như: Ngày hội Văn hóa thể thao du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Ngày hội Văn hóa thể thao du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV; Ngày hội văn hóa Chăm tại tỉnh Phú Yên; Ngày hội Văn hóa thể thao du lịch dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên, năm 2019. Ban hành Đề án bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong lĩnh vực thư diện, Bộ chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động cho các thư viện trong cả nước triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 được tổ chức lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc đã thu hút hơn 536.000 bài dự thi trong cả nước, góp phần khơi dậy, lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ. Các chỉ tiêu về hoạt động thư viện năm 2019 đã đạt và vượt so với kế hoạch. Mạng lưới thư viện tiếp tục được duy trì và có sự phát triển, cả nước đã có 24.080 thư viện (tăng 14% so với năm 2018)

Trong lĩnh vực điện ảnh, đã hoàn thiện trình Chính phủ Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi); Chỉ đạo, tổ chức 05 đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tổ chức thành công Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI tại thành phố Vũng. Năm 2019, cả nước có 264 đội chiếu phim lưu động, đã phục vụ khoảng 9 triệu lượt người xem. Thị trường phát hành phim thương mại có số lượng phòng chiếu là 1050 phòng tại 204 cụm rạp với hơn 148.500 ghế trên cả nước, ước tính doanh thu chiếu phim thương mại đạt hơn 4000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn,tập trung xây dựng dự thảo Nghị định về nghệ thuật biểu diễn, đã thẩm định hồ sơ, ban hành 448 Giấy phép các loại cho các đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật; tổ chức 10 cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Các đơn vị nghệ thuật Trung ương đẩy mạnh hoạt động tự chủ, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật , kinh phí thu từ các buổi biểu diễn có bán vé ước đạt 72,3 tỷ đồng. Các đơn vị nghệ thuật địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, biểu diễn lưu động ở nhiều địa phương, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; bảo vệ bản quyền tác giả và các quyền liên quan; quản lý nhà nước về gia đình; thể dục thể thao, du lịch cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020, Bộ tiếp tục thực hiện các Chương trình hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài nước.

Sau khi tổng hợp kết quả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa nổi bật năm 2019 và công bố logo Năm ASEAN 2020.

Bảo Thoa

Nguồn :