M
27/10/2019 08:26

Năm 2019, huyện Ba Vì phấn đấu 4 xã về đích nông thôn mới

(LĐTĐ) Đến thời điểm hiện tại, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã có 15/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch, năm 2019, Ba Vì phấn đấu đưa 4 xã là Minh Châu, Minh Quang, Tòng Bạt và Vạn Thắng về đích nông thôn mới. Qua đó, nâng tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới hết năm 2019 là 19/30 xã (đạt 63,3%).

nam 2019 huyen ba vi phan dau 4 xa ve dich nong thon moi Dân vận khéo góp sức xây dựng nông thôn mới
nam 2019 huyen ba vi phan dau 4 xa ve dich nong thon moi Ba Vì nhiều nỗ lực để đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới
nam 2019 huyen ba vi phan dau 4 xa ve dich nong thon moi Ứng Hòa phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020

Những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới luôn được Đảng ủy, chính quyền huyện Ba Vì quan tâm, chỉ đạo. Trong đó, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các chính sách hỗ trợ để người dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Ban chỉ đạo huyện đã hướng dẫn triển khai thực hiện đắp giao thông, thủy lợi nội đồng; kiên cố hóa giao thông nông thôn; ưu tiên cho người dân vay vốn để phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…

nam 2019 huyen ba vi phan dau 4 xa ve dich nong thon moi
Huyện Ba Vì phấn đấu 4 xã về đích nông thôn mới trong năm 2019. (Ảnh Trường Sơn)

Từ các văn bản chỉa đạo, các cơ chế chính sách của huyện Ba Vì đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo định hướng sản xuất hàng hóa và tạo được phong trào xây dựng nông thôn mới sâu rộng đến các thôn, xóm, cụm dân cư và được người dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Theo ông Nguyễn Đình Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, tính đến thời điểm hiện tại, huyện Ba Vì đã có 15/30 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nôn thôn mới. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp khang trang, sạch đẹp.

Các hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm, chỉ đạo, trên địa bàn huyện đã hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, nông nghiệp huyện có bước tăng trưởng đáng kể…

Theo kế hoạch, năm 2019 huyện Ba Vì phấn đầu hoàn thành 4 xã nông thôn mới là Minh Châu, Minh Quang, Tòng Bạt và Vạn Thắng.

Để hoàn thành việc xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới từ nay đến hết năm 2019, theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Ba Vì, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện; đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tốt tái cơ cấu nông nghiệp.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng việc liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp…

Đồng thời tạo cơ chế thu hút doanh nghiệp về nông thôn đầu tư sản xuất, gắn hoạt động của hợp tác xã, doanh nghiệp với khuyến khích mở rộng liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, sớm đưa Ba Vì hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trở thành huyện nông thôn mới.

Đỗ Đạt

Nguồn :