M
05/06/2020 15:56

Một số quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường học

Trường mầm non có quy mô tối thiểu 9 nhóm, lớp và tối đa 20 nhóm, lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 5 nhóm, lớp.

mot so quy dinh ve tieu chuan co so vat chat truong hoc Đưa trải nghiệm văn hóa nước ngoài vào giáo dục mầm non
mot so quy dinh ve tieu chuan co so vat chat truong hoc Không để gây mất an toàn trong trường học
mot so quy dinh ve tieu chuan co so vat chat truong hoc Cấm lưu hành, dừng đỗ xe cơ giới ở sân trường trong giờ học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục quy định tại Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để xác định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình giáo dục. Đồng thời là căn cứ để các địa phương, nhà trường xác định mức độ đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia.

mot so quy dinh ve tieu chuan co so vat chat truong hoc
Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 30 lớp. Riêng các trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 5 lớp. (Ảnh minh họa: P.T)

Ngoài ra, đây cũng là căn cứ để quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập).

Tùy theo cấp học và điều kiện thực tế, tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục được điều chỉnh ở mức khác nhau.

Đơn cử, với trường mầm non, quy định nêu rõ: Trường mầm non có quy mô tối thiểu 9 nhóm, lớp và tối đa 20 nhóm, lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 5 nhóm, lớp. Căn cứ điều kiện thực tế các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường với số lượng không quá 5 điểm trường. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có thể bố trí không quá 8 điểm trường.

Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số nhóm, lớp, số trẻ em với bình quân tối thiểu 12m² cho một trẻ em; đối với khu vực miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế có thể cho phép bình quân tối thiểu 10m² cho một trẻ em.

Trường tiểu học, trung học cơ sở cũng có thể có nhiều điểm trường. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m² cho một học sinh; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 8m² cho một học sinh.

Riêng ở cấp trung học phổ thông, phải bảo đảm bình quân tối thiểu 10m² cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội trụ bảo đảm 6m² cho một học sinh nội trú.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2020.

P.T

Nguồn :