M
13/09/2018 11:49

Công đoàn Việt Nam:

Luôn đồng hành cùng người lao động và đoàn viên

(LĐTĐ) Đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%; tham gia đàm phán, thương lượng với chuyên môn đồng cấp ký Thỏa ước lao động tập thể tăng được 5% so với đầu nhiệm kỳ... Những kết quả trên đã minh chứng cho sự vào cuộc nỗ lực và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ qua (2013-2018), vì mục tiêu: Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

luon dong hanh cung nguoi lao dong va doan vien Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
luon dong hanh cung nguoi lao dong va doan vien Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Đánh giá về hoạt động của tổ chức Công đoàn (CĐ) 5 năm qua, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: CĐ Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI đề ra.

luon dong hanh cung nguoi lao dong va doan vien
Từ những khảo sát cụ thể, Tổng LĐLĐ Việt Nam có kiến nghị thỏa đáng về tăng lương tối thiểu cho người lao động

Trong đó, hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên. CĐ đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống.

Cụ thể, nhiều đề xuất của CĐ đã được tiếp thu, góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động, tiêu biểu là tham gia xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi); các nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm (2012) về quyền, trách nhiệm của CĐ, tài chính CĐ, chế độ chính sách đối với lao động nữ; xử phạt hành chính hành vi vi phạm pháp luật CĐ.

Điểm lại những dấu ấn nổi bật của tổ chức CĐ trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đại diện trong nghiên cứu, đề xuất, tham gia có hiệu quả trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, năm 2014 tăng 15,2%, năm 2015 là 14,2%; năm 2016 là 12,4%; năm 2017 là 7,3%; năm 2018 là 6,5%. Qua đó, cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được các cấp CĐ chú trọng thực hiện; nội dung TƯLĐTT tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi hơn cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp...

Đến nay, đã ký kết được 27.866 bản TƯLĐTT, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, có 10,72% TƯLĐTT đạt loại A, 16,7% đạt loại B, 28,3% đạt loại C. Đặc biệt, việc thí điểm thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở doanh nghiệp chưa thành lập CĐ, TƯLĐTT ở một số ngành, nhóm doanh nghiệp, Đề án xây dựng Thư viện TƯLĐTT điện tử đạt được kết quả bước đầu. Đến nay, có 3 TƯLĐTT ngành, 3 TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp được ký kết

Tổ chức CĐ đã chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, từng bước nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị người lao động. Bình quân hàng năm có 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và 55% doanh nghiệp có tổ chức CĐ tổ chức hội nghị người lao động, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Các cấp CĐ có nhiều nỗ lực trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc. Từ hơn 9.000 cuộc đối thoại định kỳ, hơn 400 cuộc đối thoại đột xuất năm 2014 đã tăng lên 30.641 cuộc đối thoại định kỳ, hơn 3.101 cuộc đối thoại đột xuất vào năm 2017. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của người lao động được giải quyết kịp thời; nhiều khó khăn của doanh nghiệp được người lao động chia sẻ; vai trò của tổ chức CĐ ngày được thể hiện rõ nét hơn.

Cũng theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ qua, tổ chức CĐ đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc cùng với các cấp, các ngành thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Nhiều nơi, cán bộ CĐ bám sát cơ sở, thông tin kịp thời diễn biến phát sinh ở cơ sở, tích cực phối hợp với người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ổn định tư tưởng, giải quyết kiến nghị, bức xúc trong công nhân, lao động, nhất là ở những doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn, doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động...

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp CĐ đã nhiều lần phối hợp với lãnh đạo một số địa phương tập trung giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể có quy mô lớn, phức tạp, sớm ổn định tình hình quan hệ lao động, an ninh trật tự. Trong giai đoạn 2013-2017, cả nước đã xảy ra 1.619 cuộc ngừng việc tập thể, giảm 53,6% số cuộc so với nhiệm kỳ X (giai đoạn 2008-2012 cả nước xảy ra 3.016 cuộc ngừng việc tập thể).

Tập trung tạo chuyển biến về “chất”

Chia sẻ về nhiệm vụ của tổ chức CĐ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới (2018-2023), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: CĐ sẽ tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp để củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sẽ bắt đầu từ việc chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức CĐ. Hoàn thiện quy trình; nâng cao năng lực đội ngũ, chuyên nghiệp hóa cán bộ CĐ tham mưu chính sách, pháp luật. Hình thành Hội đồng tư vấn chính sách, bao gồm các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực lao động, CĐ, kinh tế ở cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, xây dựng mạng lưới cộng tác viên chính sách, pháp luật ở cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc.

Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT doanh nghiệp sẽ đặc biệt chú trọng theo hướng: Tăng cường vai trò của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ, tư vấn, đồng hành cùng CĐ cơ sở trong quá trình đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Tăng tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức CĐ ký kết TƯLĐTT, đảm bảo quy trình thương lượng và chú trọng các điều khoản mang tính cốt lõi như: Tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn giữa ca, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và những vấn đề cơ bản về phúc lợi tiến bộ.

Bên cạnh đó, tổ chức CĐ sẽ chú trọng thúc đẩy thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT ngành và TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp. Chú trọng phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể. Hoàn thiện công tác đánh giá chất lượng TƯLĐTT và sử dụng có hiệu quả thư viện TƯLĐTT. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của đội ngũ chuyên gia về TƯLĐTT; nghiên cứu xây dựng TƯLĐTT khung.

Với chủ trương “CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động”, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ tới của CĐ Việt Nam là tập trung nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

Theo đó, tăng cường tổ chức tư vấn, hỗ trợ CĐ cơ sở trong quá trình tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, chú trọng quy trình, lực lượng và hình thức đối thoại đột xuất liên quan những vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động. Mở rộng phạm vi đối thoại ở cấp trên cơ sở, đối thoại giữa các cấp ủy và chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước với người lao động. Đưa nội dung đào tạo chuyên sâu về kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ CĐ, nhất là cán bộ CĐ cơ sở, lực lượng đoàn viên tham gia đối thoại vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo của tổ chức CĐ.

Lan Ngọc

Nguồn :