M
17:32 | 02/12/2019

Lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ ngày 30/11/2019 đến hết ngày 30/1/2020.

lua chon sach giao khoa dam bao cong khai minh bach dung phap luat Băn khoăn “hậu” phê duyệt sách giáo khoa
lua chon sach giao khoa dam bao cong khai minh bach dung phap luat Công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1
lua chon sach giao khoa dam bao cong khai minh bach dung phap luat Không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, Dự thảo nêu rõ, sách giáo khoa được lựa chọn phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt; mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 sách giáo khoa và việc lựa chọn đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

lua chon sach giao khoa dam bao cong khai minh bach dung phap luat
Sách giáo khoa được lựa chọn phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt. (Ảnh minh họa)

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập 1 Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 Hội đồng.

Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng này có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục đã được Bộ trưởng GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch. Cuộc họp của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 50% số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý.

Dự thảo cũng nêu rõ, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 5 tháng.

P.T

Nguồn :