M
16:50 | 18/08/2018

Long Biên: Trang bị kiến thức về an toàn lao động cho lao động tự do

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quận Long Biên vừa phối hợp với Phòng Việc làm - An toàn lao động Sở LĐTBXH TP Hà Nội tổ chức tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tự do trên địa bàn quận.

long bien trang bi kien thuc ve an toan lao dong cho lao dong tu do Phấn đấu giảm tối đa tai nạn lao động
long bien trang bi kien thuc ve an toan lao dong cho lao dong tu do Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cháy nổ
long bien trang bi kien thuc ve an toan lao dong cho lao dong tu do Tăng cường tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động tới các cấp công đoàn và CNVCLĐ

Hoạt động trên nhằm triển khai và cụ thể hóa Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 3/1/2018 của UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 1540/SLĐTBXH-VSATLĐ ngày 25/5/2018 của Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội về tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

long bien trang bi kien thuc ve an toan lao dong cho lao dong tu do
Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tự do trên địa bàn quận Long Biên. ảnh: Hoài Hương

Tham dự có cán bộ làm công tác LĐTBXH của 14 phường và gần 200 lao động tự do thuộc ngành nghề như: Hàn điện, hàn cắt kim loại, kinh doanh ga, phế liệu, xây dựng trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đến từ Sở LĐTBXH thành phố đã trao đổi các nội dung liên quan đến luật vệ sinh an toàn lao động, các tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn trong hàn cắt kim loại, điện, xây dựng, nguyên nhân thường hay xảy ra tai nạn, các quy tắc làm việc an toàn, biện pháp phòng ngừa các tai nạn tương tự trong các lĩnh vực mà có nhiều người lao động tự do đang làm việc.

Theo Phòng LĐTBXH quận Long Biên, thời gian qua, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động tự do trên địa bàn cũng đã thực hiện khá tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp, người lao động tự do chưa thực sự quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động; tai nạn lao động, cháy nổ vẫn còn xảy ra...

Để chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn quân, UBND quận đã có Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 6/7/2018, xây dựng mục tiêu cụ thể: 100% số đơn vị, cơ sở lao động thuộc quận được lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Vì vậy, buổi tập huấn nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng giúp người lao động tự bảo vệ mình, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, người lao động nói chung và lao động tự do nói riêng.

Cũng theo Phòng LĐTBXH quận Long Biên, thời gian tới, quận Long Biên tiếp tục mở rộng hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng khác trên địa bàn nhằm làm tốt hơn nữa trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

B.D

Nguồn :