M
28/09/2020 17:45

Loại bỏ bớt “gánh nặng” về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc

(LĐTĐ) Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cần lập phiếu hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ, mẫu tờ khai hướng dẫn thủ tục hành chính, đạt những hiệu quả tích cực.

Đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin Đẩy mạnh thực hiện các Dịch vụ công quốc gia Đổi mới cổng thông tin để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính

Các hồ sơ, Thủ tục hành chính về lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thường có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều quy định của pháp luật. Đặc biệt, hồ sơ thủ tục hành chính cần có sự tham gia của đơn vị tư vấn thiết kế theo quy định, mỗi đồ án quy hoạch phải thực hiện theo quy trình, quy định của pháp luật.

Từ thực tế này, do chưa hiểu hết quy định, quy trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính, gây mất nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ và thời gian đi lại của tổ chức và công dân, đồng thời cán bộ tiếp nhận cũng mất nhiều thời gian để hướng dẫn.

Trong khi đó, mỗi năm Sở Quy hoạch – Kiến trúc giải quyết khoảng 2000 hồ sơ do tổ chức, công dân đề nghị, tương đương với hàng nghìn lần hướng dẫn, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, chi phí. Với mong muốn nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, anh Vũ Đức Duy đã có sáng kiến lập phiếu hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ, mẫu tờ khai hướng dẫn thủ tục hành chính với nội dung đầy đủ, đơn giản, giúp cho người nộp hồ sơ dễ hiểu, tiếp cận trực quan.

Loại bỏ bớt “gánh nặng” về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc
Cán bộ bộ phận một cửa Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn người dân kê khai thủ tục hành chính (Ảnh: NVCC).

Việc làm này cũng gián tiếp đẩy nhanh tiến độ công việc, dự án, đồng thời tiết kiệm thời gian cho cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, công dân hiểu thêm được các quy định của pháp luật.

Các phiếu hướng dẫn với nội dung đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu, có viện dẫn các quy định để hướng dẫn trực tiếp và đăng tải trên website, các tổ chức công dân có thể nghiên cứu Phiếu hướng dẫn cũng như được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn chuẩn bị một lần.

Bên cạnh đó, các tờ khai đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ cũng đã được quy chuẩn với các nội dung có sẵn, người dân chỉ phải điền bổ sung thông tin cá nhân và lựa chọn các đề nghị vào ô trống tương ứng, giúp cho người dân dễ hiểu, dễ dàng thực hiện.

Mô hình, sáng kiến nêu trên được đúc kết từ kinh nghiệm công tác thực tiễn tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và được triển khai trong suốt những năm vưà qua. Sáng kiến đã góp phần không nhỏ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển; thông qua giải pháp, tổ chức, công dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí lập hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ dự án, công việc...

Thông qua việc cải tiến các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa như trên, Sở Quy hoạch Kiến trúc nhận được nhiều thư cám ơn của tổ chức, công dân về lợi ích giải pháp, sáng kiến mang lại. Mô hình được Lãnh đạo Sở đánh giá cao về tính thực tế, thiết thực. Tổng số tiền làm lợi sau khi áp dụng giải pháp là 1,2 tỷ đồng/năm/100 hồ sơ.

Vũ Đức Duy

(Tổ Công đoàn Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội)

Nguồn :