M
14/04/2021 19:32

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

(LĐTĐ) Trong quý I năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín, Hà Nội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai tốt các nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong quý II, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tập trung chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đổi mới hình thức tuyên truyền và giáo dục trong đoàn viên, người lao động Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bầu cử

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với chuyên môn tổ chức có hiệu quả hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại, thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể; chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn chú trọng nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở. Thường xuyên làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho công nhân viên chức lao động. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các ban, ngành chức năng.

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
Trong quý I năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai tốt các nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm

Đồng thời, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5; chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động chào mừng, hưởng ứng Tháng Công nhân, tuyên dương công nhân giỏi; phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao tinh thần, trách nhiệm công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, các cấp Công đoàn huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Trường trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác. Xây dựng lịch đến các doanh nghiệp đủ điều kiện để tuyên truyền phát triển tổ chức Công đoàn, trong quý II phấn đấu thành lập 2 - 3 Công đoàn cơ sở, kết nạp 50 -100 đoàn viên.

Việc kiểm tra giám sát, đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cũng được chú trọng triển khai. Trong thời gian tới, huyện Thường Tín phấn đấu không có đơn thư vượt cấp, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động. Ngoài ra, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện kiểm tra 12 - 14 Công đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở tự kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đối với Công đoàn khối các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Liên đoàn Lao động huyện sẽ phối hợp với chuyên môn tổng kết năm học và tổng kết công tác Công đoàn. Đánh giá, xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021. Đặc biệt, tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

K.Tiến

Nguồn :