Multimedia
01/10/2022 21:02
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

01/10/2022 21:02

Với trọng tâm hướng về cơ sở, đồng hành cùng đoàn viên, người lao đông, chủ sử dụng lao động; tích cực chủ động, sáng tạo trong các phong trào thi đua… Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Với trọng tâm hướng về cơ sở, đồng hành với đoàn viên, người lao động, chủ sử dụng lao động; tích cực chủ động, sáng tạo trong các phong trào thi đua… Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động.

Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

LĐLĐ huyện Hoài Đức hiện có 256 Công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 9.225 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). CNVCLĐ huyện đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng động sáng tạo. Đây cũng là lực lượng đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng...; đồng thời đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Để giúp người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như chấp hành tốt pháp luật lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoài Đức đã phối hợp với UBND huyện Hoài Đức ban hành văn bản liên tịch, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động đầu năm, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ.

Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Theo đó, có 68/91 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất, 16/12 doanh nghiệp đã ký kết mới Thỏa ước lao động tập thể, chiếm tỷ lệ 133,3% Thành phố giao; số đơn vị đã mở Hội nghị là 188/243 đơn vị, đạt 77%, trong đó có 32/32 đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, 77/77 CĐCS khối trường học tổ chức theo năm học (2021 - 2022); có 54/60 đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động. Thông qua việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động đã góp phần sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, phát huy được quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đặc biệt, thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” và Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2021- 2022”; LĐLĐ huyện đã triển khai hướng dẫn CĐCS với các nội dung cụ thể như: Quy trình xây dựng, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; lấy ý kiến của CĐCS khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp; công khai nội dung ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho người lao động; nâng cao vai trò CĐCS trong việc giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể...

Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện cũng chủ động phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương. Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ, trên từng lĩnh vực từng vị trí công tác. Trong đó, đặc biệt phải kể đến phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động”; phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. LĐLĐ huyện đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 92 năm ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước.

Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Các cấp Công đoàn huyện cũng tích cực, kịp thời thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ đời sống, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên như: “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” theo chủ đề cụ thể hàng năm; triển khai thực hiện tốt “Ngày Gia đình Việt Nam”; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ cụm Công nghiệp Dương Liễu; nhận “Cha, mẹ đỡ đầu” cho 24 cháu với số tiền 500.000/tháng, tặng quà con cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 26,4 triệu đồng; tổ chức bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho 1 đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương. Đặc biệt, LĐLĐ huyện đã giải ngân 8 dự án với 2,7 tỷ đồng cho 140 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình.
Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động
Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Theo ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, hiện nay phương thức hoạt động của Công đoàn được tập trung theo hướng hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, nhất là tập trung xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến.

Từ định hướng này, ngay từ đầu năm 2022, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các cấp Công đoàn củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành CĐCS theo hướng phù hợp tình hình từng địa phương, đơn vị. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động CĐCS đã được nâng lên, số lượng CĐCS đạt vững mạnh hàng năm ở mức cao, nhiều CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc và được khen thưởng.

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Hoạt động CĐCS đã hướng mạnh vào công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đội ngũ cán bộ CĐCS luôn thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, đoàn viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua xây dựng đơn vị công đoàn vững mạnh. Các cấp Công đoàn huyện cũng thường xuyên giám sát, phát hiện và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, như tiền lương, tiền thưởng, thời gian lao động, chế độ làm thêm giờ, công tác phí, phụ cấp ưu đãi, chế độ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, giúp cho CNVCLĐ yên tâm, tin tưởng, tích cực lao động, sản xuất, công tác tốt hơn. Đơn cử như trong năm 2022, LĐLĐ huyện nhận được đơn kêu cứu của 2 người lao động Công ty Cổ phần Vinacapital về việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện đã chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp với Ban Giám đốc Công ty xem xét giải quyết. Kết quả, đã thỏa thuận, giải quyết được 1 trường hợp, phía Công ty đồng ý và đã chi trả số tiền là 50 triệu đồng, còn lại 1 trường hợp đang xem xét giải quyết.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy thế mạnh của tổ chức Công đoàn, giúp người lao động yên tâm công tác, bên cạnh các hoạt động chăm lo về đời sống, việc làm, LĐLĐ huyện Hoài Đức còn thường xuyên chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ. Cụ thể, trong tháng 6/2022, các cấp Công đoàn huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức thành công “Ngày hội văn hóa-thể thao” trong CNVCLĐ huyện năm 2022 với sự tham gia của 30 đoàn, với hơn 700 vận động viên (VĐV) tham gia các nội dung: Thi cầu lông, kéo co, thi giao hữu bóng đá nữ, giao hữu tennis, tham gia giải bóng đá CNVCLĐ cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ 7 và đạt giải tư cấp Thành phố. Tham gia ngày hội “Văn hóa thể thao” cấp cụm Thành phố, đoàn Hoài Đức với gần 60 VĐV tham gia các nội dung thi đấu: Cầu lông, bóng bàn, kéo co và đã đạt Nhất toàn đoàn với 11 huy chương các loại.

Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động
Thông qua các hoạt động của điểm sinh hoạt văn hóa Công nhân tại Công ty CP Thực phẩm Minh Dương; Công ty CP Thuốc thú y TW VETVACO và Công ty Fuylie Sandlau Việt nam... đời sống văn hóa tinh thần của người lao động được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, LĐLĐ huyện cũng duy trì việc đưa Báo Lao động Thủ đô miễn phí đến CNLĐ của 5 doanh nghiệp có đông CNLĐ và cán bộ chủ chốt công đoàn huyện.

Bên cạnh công tác chăm lo, LĐLĐ huyện Hoài Đức luôn nhận thức rõ công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, và chỉ tiêu Thành phố giao năm 2022 gấp hai lần năm 2021 (năm 2021 giao thành lập 10 CĐCS, năm 2022 giao thành lập 20 CĐCS), nhưng với sự nỗ lực và bám sát cơ sở, ngay từ đầu năm 2022, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để có định hướng cụ thể cho công tác này, đồng thời chủ động khảo sát, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn để phân loại đưa vào đối tượng vận động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố và Huyện ủy giao cho.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện đã kịp thời tuyên truyền, vận động thành lập được 20/20 CÐCS, đạt 100% kế hoạch giao đầu năm, đạt 210% so với cùng kỳ năm trước, kết nạp được 560/512 đoàn viên, đạt 109% kế hoạch Thành phố giao.

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Từ các kết quả trên, theo ông Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu còn lại trong năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoài Đức đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động đội ngũ CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kịp thời củng cố tổ chức bộ máy, chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn nhằm phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Cùng với đó các cấp Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ở các đơn vị ngoài Nhà nước, qua đó phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2022.

Liên đoàn huyện Hoài Đức: Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Nội dung: Tuấn Dũng
Đồ họa: Đức Hà

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Sáng nay (29/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị ...

Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng của các cấp Công đoàn Thủ đô Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng của các cấp Công đoàn Thủ đô

Ngày 30/9, tại Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ ...