M
17:20 | 19/07/2019

LĐLĐ quận Thanh Xuân: Đạt nhiều kết quả trong 6 tháng năm 2016

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội và Quận ủy Thanh Xuân, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã chủ động xây dựng nội dung chỉ đạo cơ sở và tổ chức hoạt động, triển khai kịp thời các nội dung kế hoạch và hướng dẫn tới cơ sở. Trong đó, chú trọng nâng cao công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

ldld quan thanh xuan dat nhieu ket qua trong 6 thang nam 2016 Phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019
ldld quan thanh xuan dat nhieu ket qua trong 6 thang nam 2016 Xứng đáng chỗ dựa vững chắc của đoàn viên
ldld quan thanh xuan dat nhieu ket qua trong 6 thang nam 2016 LĐLĐ quận Thanh Xuân đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
ldld quan thanh xuan dat nhieu ket qua trong 6 thang nam 2016

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2019 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; theo đó, UBND quận và LĐLĐ quận đã ban hành hướng dẫn Liên tịch số 2069/HD-UBND-LĐLĐ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019; hướng dẫn các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động, quy định đối thoại trong doanh nghiệp.

Kết quả, tính đến 31/5, đã có 22/22 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%); gần 50% các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động. Thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động, đã phát huy được quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng Quy chế đối thoại, Đối với công tác “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Đã có 58 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký mới và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể đã có những nội dung cao hơn luật có lợi cho người lao động.

Ngoài ra, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, LĐLĐ quận đã phát động chương trình với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, với mục tiêu cao nhất là chăm lo, bảo vệ sinh mạng và sức khỏe, an sinh cho người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Đỗ Đạt

Nguồn :