M
09/01/2020 11:20

Lấy sự hài lòng làm thước đo

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, năm 2020, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc tiếp tục nghiên cứu rà soát, đơn giản hoá các hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính gắn liền với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. 

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
Đảm bảo quyền lợi của người tham gia
Lấy sự hài lòng làm thước đo
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát – kiểm soát tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội

Không ngừng đổi mới

Còn nhớ, trước năm 2015, việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa được đẩy mạnh, hệ thống máy chủ, phần mềm, cơ sở dữ liệu phân tán tại BHXH các quận, huyện, chưa có hệ thống mạng WAN kết nối hệ thống công nghệ thông tin giữa các đơn vị…

Vì vậy, toàn bộ giao dịch với người dân và doanh nghiệp đều thực hiện theo hồ sơ giấy tờ qua bộ phận một cửa hoặc đến gặp trực tiếp cán bộ tại các phòng nghiệp vụ. Điều này, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý người tham gia, đặc biệt khi thay đổi đơn vị, thay đổi nơi cư trú. Việc giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện thủ công trên hồ sơ giấy với tỷ lệ khoảng 20% tổng số hồ sơ đề nghị thanh toán. Tình trạng lạm dụng chi trả BHXH diễn ra thường xuyên. Từ đó dẫn đến việc báo cáo quyết toán, thanh tra hàng năm đều thực hiện thủ công.

Hiện nay, với gần 90% người dân tham gia BHYT, hơn 15 triệu người tham gia BHXH, tiến tới thực hiện BHXH toàn dân theo tinh thần cải cách chính sách BHXH việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa BHXH để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và hưởng BHXH, BHYT đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Trước yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và thực tế đòi hỏi của quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT - trụ cột cơ bản của hệ thống an sinh xã hội. Mục tiêu hiện đại hóa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH đã trở thành quyết tâm chính trị của toàn ngành BHXH Việt Nam với mong muốn đổi mới, phát triển toàn diện, công khai minh bạch và đem lại sự hài lòng của người dân.

Với yêu cầu và mục tiêu đề ra, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu: Giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giám định điện tử chi phí khám, chữa bệnh BHYT thông qua Hệ thống thông tin giám định BHYT; số hóa hồ sơ lưu trữ; các phần mềm phục vụ công tác tài chính - kế toán, quản lý văn bản… Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ và vận hành hiệu quả.

Trong năm 2019, BHXH Việt Nam đã tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành, ban hành các Quyết định công bố thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp (tổng số thủ tục hành chính của ngành tiếp tục được cắt giảm từ 28 xuống còn 27 thủ tục); trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”.

Hướng đến chuyên nghiệp, hiện đại

Với mục tiêu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, những năm qua, BHXH Việt Nam không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân. Đặc biệt, khi Chính phủ phê duyệt đề án “cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”, ngành BHXH sẽ tiếp tục là cơ quan đi đầu trong thực hiện Chính phủ điện tử.

Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam đã tập trung xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu tin học hóa toàn diện hoạt động nghiệp vụ, thống nhất nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao năng lực, hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động. Đơn cử như: Phần mềm lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH để số hoá tài liệu lưu trữ; thu và quản lý sổ thẻ; kế toán tập trung; xét duyệt chính sách; quản lý đầu tư quỹ; quản lý đấu thầu thuốc tập trung...

Theo đánh giá của Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH đã xây dựng nhiều quy trình thuận tiện cho người lao động, đồng thời tiến hành cắt giảm các thủ tục hành chính, hiện chỉ còn tổng 28 thủ tục hành chính cho toàn bộ các lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Điều này đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian cho người dân khi giao tiếp với cơ quan BHXH.

Hơn nữa ngành BHXH cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bằng việc liên thông cơ sở dữ liệu giữa các tỉnh; người dân chỉ cần đến làm việc tại cơ quan BHXH gần nhất mà vẫn truy xuất được dữ liệu của mình. Bên cạnh đó, còn áp dụng phương thức chi trả linh hoạt, người thụ hưởng BHXH có thể lựa chọn nhận tiền mặt tại cơ quan BHXH hay qua tài khoản ngân hàng hoặc qua người sử dụng lao động...

Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam cho hay: Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội có mối quan hệ mật thiết với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó, 6 trụ cột mà Cơ sở dữ liệu an sinh hướng tới thì Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đã chứa 3 trụ cột là BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với độ bao phủ về đối tượng BHYT lớn nhất trong đối tượng của Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội. Như vậy, có thể nói Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là Cơ sở dữ liệu sơ cấp quan trọng để cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

Ông Phương cũng cho hay, BHXH Việt Nam xác định, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và kết nối, chia sẻ với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan phải lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu là sự hài lòng của cá nhân, tổ chức.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có vai trò tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử thông qua cung cấp các dịch vụ dữ liệu dùng chung cho các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước kết nối khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Khẳng định quyết tâm của ngành, ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho hay: Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ của ngành phù hợp với các quy định, quy trình nghiệp vụ mới ban hành; triển khai Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH, Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, (hiện nay Hệ thống giao dịch điện tử BHXH đang thực hiện cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4); tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc số hóa văn bản, tài liệu trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; kịp thời cập nhật, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số theo các quy định mới tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/1/2019 của Bộ Nội vụ.

Đặc biệt, ngành sẽ chú trọng xây dựng hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử trên nền tảng áp dụng phương thức thanh toán điện tử trực tuyến công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hoá góp phần tăng tốc độ xử lý giao dịch, hiện đại hoá công tác thanh toán. Ngoài ra, các ứng dụng trên nền tảng di động sẽ cho phép các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH… BHXH Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất.

Bảo Duy

Nguồn :