M

97% lao động học nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp

17:59 | 18/09/2020

(LĐTĐ) Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt; sự phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị ...

Đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho công nhân dệt may

16:34 | 13/09/2020

(LĐTĐ) Công đoàn Dệt May Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội vừa ký kết chương trình hợp tác "Đào tạo nâng cao trình độ, kỹ ...

    Trước         Sau