M
12/03/2020 20:55

Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,6%

(LĐTĐ) Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/2/2020 tăng 1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,6%.

lao dong khu vuc doanh nghiep nha nuoc giam 26 Nhiều thách thức khi cổ phần hóa doanh nghiệp
lao dong khu vuc doanh nghiep nha nuoc giam 26 Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện doanh nghiệp nhà nước
lao dong khu vuc doanh nghiep nha nuoc giam 26 Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

lao dong khu vuc doanh nghiep nha nuoc giam 26
Ảnh minh họa.

Về số lao động mới, Tổng Cục Thống kê cho biết, riêng trong tháng 2/2020, cả nước có 9.163 doanh nghiệp thành lập mới với số lao động đăng ký gần 73,1 nghìn lao động, giảm 13,5% về số lao động so với tháng 1/2020. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 157,5 nghìn lao động mới, giảm 3,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/2/2020 tăng 1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,6%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,6%.

Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 2,1% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,4%, còn ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,3%.

P.D

Nguồn :