Lan tỏa đời sống văn hóa mới

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống là một trong những địa phương luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước cùng tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo cuả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, 5 năm qua, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội gắn với thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… đã góp phần tích cực cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, nghĩa tình.
Phải nâng cao đời sống văn hóa cơ sở Hoàng thành Thăng Long: Một thập kỷ trở thành di sản văn hóa thế giới Văn hóa ứng xử

Lan toả nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân Thủ đô

Trong 5 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố tiếp tục được triển khai có hiệu quả, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tạo chuyển biến tích cực về văn hóa ứng xử, văn minh, thanh lịch trong nhân dân Thủ đô.

Thông qua phong trào, nhiều mô hình hoạt động của các câu lạc bộ tại các phường, xã, thị trấn cũng được quan tâm, đổi mới thu hút đông hội viên tới tham gia như: Câu lạc bộ Văn hóa, Câu lạc bộ Gia đình trẻ, Câu lạc bộTiền hôn nhân, Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình... Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; nếp sống văn hoá đô thị được nâng lên.

Lan tỏa đời sống văn hóa mới
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”được tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Thành phố cũng triển khai có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng xây dựng mô hình văn hóa cơ sở 2016-2020 và Đề án hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ Thành phố đến cơ sở; Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư (tăng 60 nhà văn hoá cấp xã, 508 nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố so với năm 2016).

Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại di tích và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với 5.922 di tích (trong đó có 431 di tích được tu bổ, tôn tạo trong giai đoạn 2016 - 2020), 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. Nhiều di sản văn hóa trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Giao lưu văn hóa trong nước, khu vực và quốc tế tiếp tục được mở rộng, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn, có uy tín, chất lượng cao được tổ chức thường niên tại Thủ đô. Trong đó, các không gian văn hóa sáng tạo cộng đồng (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phố Bích họa Phùng Hưng, phố Sách Hà Nội...) trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch nổi bật.

Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO - Một động lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo, xây dựng một thành phố thông minh, năng động và bền vững, nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh hấp dẫn mới cho Thủ đô.

Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 19/5/2019, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước đã phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” nhằm thực hiện có hiệu quả 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố.

Quá trình triển khai phong trào đã có nhiều biện pháp, giải pháp, mô hình được các cấp, ngành triển khai đạt hiệu quả.Sau hơn 1 năm thực hiện, phong trào thi đua này đã lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.Cán bộ, công chức, viên chức và người dân Thủ đô không ngừng nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra toàn xã hội, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân Thủ đô đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, an toàn và mến khách đối với tất cả du khách trên thế giới, lượng khách du lịch đến Hà Nội ngày càng cao.

Giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội

Bên cạnh văn hoá, trong lĩnh vực an sinh xã hội, giải quyết việc làm, các phong trào thi đua như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công”... được các cấp, ngành triển khai có hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của toàn thể nhân dân trên địa bàn Thủ đô. 5 năm qua, các cấp, ngành đã vận động 208,4 tỷ đồng xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công và hoàn cảnh khó khăn trên 1 triệu suất quà với tổng trị giá gần 900 tỷ đồng;

Tặng 20.974 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 22,627 tỷ đồng đối với các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 9000 căn nhà cho người có công và hộ nghèo, trị giá 971,210 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa (trong đó riêng năm 2017 là 8.211 căn trị giá 955 tỷ đồng).

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai có hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết của cộng đồng trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến cuối kỳ Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới; 9 quận, huyện không còn hộ nghèo, Thành phố hoàn thành vượt mức kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở của người có công với cách mạng quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với đó, Hà Nội cũng triển khai nhiều mô hình, chính sách trong đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động như: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; đào tạo nghề gắn với sản xuất đáp ứng nhu cầu xã hội; phát triển các sàn giao dịch việc làm truyền thống và trực tuyến; hệ thống đăng ký hồ sơ tuyển dụng, đào tạo; Đề án “Giáo dục định hướng nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”...

Trong 5 năm đã giải quyết việc làm trên 682.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp thành thị năm 2020 giảm còn 2,21 %; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng hằng năm, trong đó tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 48%.

Công tác phòng chống, tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt. Thành phố đã tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn, gây nguy hiểm và bức xúc trong xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội; mô hình xã, phường, địa bàn dân cư, cơ quan, trường học không có tệ nạn xã hội được nhân rộng. Chất lượng quản lý, giáo dục, chữa trị tại các trung tâm chữa bệnh và giáo dục lao động xã hội được nâng cao. Các câu lạc bộ sau cai, đội tình nguyện xã hội tại các xã, phường, thị trấn được duy trì và hoạt động hiệu quả.

Từ những kết quả đạt được về văn hoá xã hội nêu trên, có thể khẳng định phong trào thi đua yêu nước của Thành phố giai đoạn 2015-2020 đã có sự thay đổi mới về chất, góp phần quan trọng cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Thủ đô.

Các phong trào thi đua là động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, giúp diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục của cả nước./.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát hiện ca mắc Covid-19, Bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp bệnh nhân

Phát hiện ca mắc Covid-19, Bệnh viện Phổi Hà Nội dừng tiếp bệnh nhân

(LĐTĐ) Tối 25/7, bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, Bệnh viện dừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 14 trường hợp ...
Phố cổ Hà Nội vắng lặng trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội

Phố cổ Hà Nội vắng lặng trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Có lẽ, không ai có thể hình dung một tối Chủ nhật vắng lặng đến thế ở phố cổ Hà Nội - trung tâm mua bán sầm uất nhất Thủ ...
Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh

Quyết liệt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô đã áp dụng nhiều cách làm hay, ...
Lãnh đạo thành phố Hà Nội thị sát chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thị sát chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 25/7, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ...
Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

(LĐTĐ) Bắt đầu từ tối 26/7, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không ra đường sau 18h. Tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và theo ...
Chuyên gia dịch tễ: Nên làm thêm xét nghiệm kháng thể

Chuyên gia dịch tễ: Nên làm thêm xét nghiệm kháng thể

(LĐTĐ) Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Việt Nam nên làm thêm xét nghiệm kháng thể bên cạnh xét nghiệm Covid-19, vì nếu người bình thường không tiêm vắc xin nhưng ...
Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra, động viên bà con tiểu thương tại huyện Thanh Oai và Chương Mỹ

Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra, động viên bà con tiểu thương tại huyện Thanh Oai và Chương Mỹ

(LĐTĐ) Chiều 25/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cung ứng ...

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

(LĐTĐ) Bắt đầu từ tối 26/7, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không ra đường sau 18h. Tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.
Vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19

Vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hôm nay (25/7), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành văn bản số 1015/TTg-CN, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19.
Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch trong tháng 7

12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch trong tháng 7

(LĐTĐ) Trong tháng 7/2021, có khoảng hơn 12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch; các tỉnh, thành phố là đầu tầu kinh tế; các tỉnh khác để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.
Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Hoà Bình): Nâng cấp đèo Thung Khe để giải “nút thắt” trên Quốc lộ 6

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Hoà Bình): Nâng cấp đèo Thung Khe để giải “nút thắt” trên Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Quốc lộ 6, tuyến đường huyết mạch nối liền các tỉnh Tây Bắc, việc đầu tư cấp bách đoạn tránh qua đèo Thung Khe sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề liên quan đến hiện trạng khó khăn của nút thắt Quốc lộ 6; góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo tính mạng, tài sản, đồng thời là cơ sở kết nối giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Tây Bắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Phải kiên định với "5K + vắc xin"

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Phải kiên định với "5K + vắc xin"

(LĐTĐ) "5K + vắc xin" là hai việc phải làm đồng thời, thường xuyên, liên tục, việc nọ không thay được cho việc kia, mà phải phối hợp với nhau để phòng, chống dịch Covid-19 trước mắt và lâu dài”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề cập.
Hơn 52 nghìn lao động bị nghỉ việc không hưởng lương được thụ hưởng chính sách hỗ trợ sau 15 ngày

Hơn 52 nghìn lao động bị nghỉ việc không hưởng lương được thụ hưởng chính sách hỗ trợ sau 15 ngày

(LĐTĐ) Gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng cho người khó khăn do dịch Covid-19 với thời gian, thủ tục rút ngắn, qua 15 ngày triển khai kịp thời, đúng và trúng đối tượng đã có 52.081 người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ không hưởng lương tại 5.922 doanh nghiệp đã được hưởng chính sách; có 5.500 hộ sản xuất kinh doanh được nhận tiền hỗ trợ.
Cần cân nhắc áp dụng cơ chế hậu kiểm với gói hỗ trợ dịch Covid-19

Cần cân nhắc áp dụng cơ chế hậu kiểm với gói hỗ trợ dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sau khi điều chỉnh lịch làm việc, sáng 25/7, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới).
Hà Nội công bố luồng xanh giao thông kết nối với luồng xanh Quốc gia

Hà Nội công bố luồng xanh giao thông kết nối với luồng xanh Quốc gia

(LĐTĐ) Nhằm ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24 giờ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, luồng xanh Quốc gia kết nối với luồng xanh của Thành phố thông qua 22 chốt kiểm dịch, hiện tại đã có chỉ dẫn.
Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và an sinh xã hội

Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và an sinh xã hội

(LĐTĐ) "Cần tiếp tục có cơ chế để khơi thông nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư vào kết cấu tạ tầng. Cạnh đó, Chính phủ cũng nên tính toán để phân bổ nguồn lực đầu tư công vào các lĩnh vực an sinh, xã hội, trong đó có vấn đề nhà ở công nhân, gắn với các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp". Đây là một trong những đóng góp ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở Tổ diễn ra ngày 24/7 liên quan đến Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động