M
16/01/2020 11:46

Công đoàn Công an TP Hà Nội

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

(LĐTĐ) Trong năm 2019, Công đoàn Công an TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động, thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn. Trong đó, đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, người lao động.  

lam tot cong tac tuyen truyen giao duc chinh tri tu tuong Nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống của đoàn viên, người lao động
lam tot cong tac tuyen truyen giao duc chinh tri tu tuong Đại hội Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 -2024
lam tot cong tac tuyen truyen giao duc chinh tri tu tuong Công đoàn Công an TP Hà Nội: Đảm bảo quyền lợi của đoàn viên công đoàn

Công đoàn Công an TP đã triển khai phát động thi đua năm 2019 với chủ đề “Công đoàn Công an TP đổi mới, sáng tạo, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả - Vì lợi ích đoàn viên, Vì an ninh Tổ quốc”. Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày lễ và kỷ niệm lớn trong năm đến các công đoàn cơ sở. Đặc biệt, trong năm 2019 là tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Công an TP lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Công an TP đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội tới các cấp công đoàn và đoàn viên trong Công an TP. Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Công an nhân dân, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Công an nhân dân phù hợp với đặc điểm, tình hình của Công đoàn Công an TP.

lam tot cong tac tuyen truyen giao duc chinh tri tu tuong
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Công an TP nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong năm, Ban Chấp hành Công đoàn Công an TP đã xây dựng đề cương tuyên truyền về kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam; ngày Cách mạng tháng Mười Nga; ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất; tuyên truyền về lịch sử hình thành và ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động, lịch sử hình thành của Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ; lịch sử hình thành, phát triển, tái thành lập của Công đoàn Công an nhân dân và quá trình phát triển của Công đoàn Công an TP qua các thời kỳ…

Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn kết quả 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền về quyền của công đoàn trong việc xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động…

Công đoàn Công an TP đôn đốc các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Công an TP lần thứ II, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, các công đoàn cơ sở đã làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn. Dâng hương, tham quan các địa danh lịch sử, các bảo tàng trong và ngoài ngành công an. Qua đó, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của ngành; nâng cao nhận thức, tinh thần yêu nước cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

H.D

Nguồn :