M
16:52 | 13/10/2019

Làm tốt công tác tuyên truyền để xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Sau 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ chỗ xuất phát điểm thấp, khó khăn về phát triển kinh tế, đến nay, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đạt được kết quả này có sự góp phần quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến của các cấp uỷ Đảng, hệ thống chính trị - xã hội, góp phần tạo niềm tin và phát huy sức mạnh trong nhân dân…

tuyen truyen giup nang cao nhan thuc cho can bo va nhan dan Hội Nông dân tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
tuyen truyen giup nang cao nhan thuc cho can bo va nhan dan Hiệu quả từ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân
tuyen truyen giup nang cao nhan thuc cho can bo va nhan dan Tiếp tục thực hiện 6 mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Oai, nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi triển khai thực hiện nông thôn mới, Ban chỉ đạo đã giao các ngành: Ban tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao, Phòng Văn hóa xây dựng các nội dung, tin bài tuyên truyền.

lam tot cong tac tuyen truyen de xay dung nong thon moi
Công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ và nhân dân huyện Thanh Oai nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới (ảnh Hữu Bình)

Đặc biệt, trong giai đoạn II (2016-2020) Ban chỉ đạo đã ban hành Đề án số 01-ĐA/BCĐ, ngày 30/12/2016 về tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Theo đó, bên cạnh việc đăng tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, Bản tin Thanh Oai số ra hàng tháng và Bản tin số đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân. Công tác tuyên truyền còn được Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin tuyên truyền tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên Cổng thông tin điện tử huyện. Song song đó, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện vận động các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chương trình xã hội hóa được hàng nghìn các băng zôn, 1.420 panô tấm nhỏ, 10 pano tấm lớn, hàng trăm khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp tổ chức được 86 buổi tuyên truyền và tập huấn cho 10.320 lượt cán bộ hội viên phụ nữ, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ trong tham mưu, đề xuất để đóng góp hiệu quả vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo của huyện từ năm 2011-2019. Cùng với việc tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các cấp hội còn tập trung vận động hội viên, phụ nữ giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo, thực hiện dồn ô, đổi thửa, ủng hộ làm đường, đèn đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường... Trong 10 năm, các cấp Hội trong huyện đã giúp đỡ được 965 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; Phối hợp tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho trên 6.000 người với thu nhập từ 3-6 triệu đồng/tháng.

Tuyên truyền cho trên 30 nghìn phụ nữ mua bảo hiểm sức khỏe người lao động, 20.196 người mua Bảo hiểm y tế và trên 5 nghìn hộ gia đình mua bảo hiểm tai nạn hộ gia đình; Giúp đỡ 166 trẻ em hư chậm tiến trở thành con ngoan trò giỏi. Bên cạnh đó, Hội còn gắn việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đưa 8 tiêu chí của cuộc vận động vào nội dung bình xét gia đình cán bộ hội viên đạt gia đình văn minh hạnh phúc hàng năm. Đến hết năm 2018, số gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” gồm 21.028 hộ (Chiếm 86%)…

Đánh giá về hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Oai trong xây dựng nông thôn mới, theo ông Đinh Trường Thọ - Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, qua vận động, tuyên truyền nhận thức của nhân dân đã thay đổi đáng kể, từ chỗ chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng và chính quyền, đến nay người dân trong toàn huyện đều hiểu chính họ là chủ thể xây dựng nông thôn mới. Chính nhờ điêu này, đã khiến người dân tự nguyện góp công, góp sức, hiến đất, hiến kế, chỉnh trang nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống mới để xây dựng nông thôn mới... Đồng thời, tạo nên sức mạnh tập thể, sự đoàn kết, thống nhất hướng đến mục tiêu huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Đỗ Đạt

Nguồn :