M
09:38 | 19/08/2019

Gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn

Kỳ cuối: Khó cũng phải làm

(LĐTĐ) Nhìn chung, thiếu nguồn kết nạp đảng viên đang là bài toán khó mà nhiều chi bộ nông thôn gặp phải. Tuy nhiên, vẫn có những chi bộ, đảng bộ có những cách làm hiệu quả để thu hút quần chúng ưu tú vào Đảng. Bài học kinh nghiêm rút ra là muốn làm tốt công tác phát triển đảng viên, trước hết phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng đồng thời, phát huy tích cực vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc tạo nguồn kế cận.

ky cuoi kho cung phai lam Kỳ 2: Thẳng thắn nhìn nhận để “gỡ” những vướng mắc
ky cuoi kho cung phai lam Gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn

Đa dạng các hoạt động đoàn, tạo điều kiện để người trẻ cống hiến

Tại huyện Quốc Oai, hàng năm, Đảng bộ huyện đều đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể, tự đó phân công về chi bộ/chi hội nông thôn mỗi năm phải đạt được số lượng đảng viên mới nhất định. Chỉ tiêu này được đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Huyện ủy. Đơn vị nào không đạt sẽ bị gợi ý kiểm điểm và trên thực tế đã kiểm điểm một cách nghiêm túc. Thế nhưng, không phải đơn vị nào cũng đạt được chỉ tiêu.

Việc kết nạp đảng viên khó, kết nạp đảng viên trẻ từ tổ chức Đoàn lại càng khó hơn vì thiếu nguồn. Hiện, người trẻ có trình độ, có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng đều thoát ly đi làm ăn xa hoặc vào các cơ quan, đơn vị nhà nước. Số người ở nhà thì nhiều người không đủ điều kiện để kết nạp.

ky cuoi kho cung phai lam
Việc tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ từ Đoàn Thanh niên gặp nhiều khó khăn

Tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, tình trạng già hóa đảng viên đang diễn ra với độ tuổi trung bình của các đảng viên cao. Phát triển lực lượng đảng viên trẻ, vực lại các phong trào thi đua được xem là nhiệm vụ then chốt của Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội và các chi bộ.

Trong đó, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng trẻ ưu tú, đủ phẩm chất, có bản lĩnh chính trị vững vàng và quan trọng là hiểu, nhận thức đúng về tổ chức Đảng, tha thiết đứng vào hàng ngũ của Đảng được giao cho tổ chức Đoàn Thanh niên xã.

Cũng như nhiều địa phương khác, xã Đông Xuân cũng phải đối mặt với tình trạng người trẻ rời quê hương đi làm ăn. Tuy nhiên, do nằm trên địa bàn Quốc Oai, một huyện tập trung nhiều khu công nghiệp, đa số các lao động trẻ không xuất khẩu lao động mà làm việc ngay tại các công ty, xí nghiệp.

Với khoảng cách địa lý không quá xa, lao động thường đi về trong ngày. Để tập hợp được lực lượng này tham gia vào các hoạt động phong trào ở địa phương, từ đó, phát hiện, bồi dưỡng những “hạt giống” kết nạp vào hàng ngũ Đảng, Ban Thường vụ Đoàn xã quyết định chuyển các buổi họp, sinh hoạt đoàn thường kỳ vào buổi tối hoặc cuối tuần để tất cả đoàn viên, thanh niên có thể tham gia.

Sự linh hoạt trong tổ chức đã thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên, từ đó, Đoàn có điều kiện để phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Từ năm 2015 – 2018, xã Đông Xuân kết nạp được 31 đảng viên trong đó có tới 20 đảng viên do đoàn thanh niên giới thiệu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, xã kết nạp được 2 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên là đoàn viên và hiện có 4 đoàn viên đang học lớp cảm tình Đảng, dự kiến sẽ kết nạp trong năm.

Nói tới đẩy mạnh hoạt động đoàn, tạo điều kiện cho người trẻ cống hiến không thế không nhắc tới Đan Phượng. Những năm qua, phát huy vai trò là tổ chức phát hiện và giới thiệu nguồn đảng viên trẻ cho đảng bộ, đoàn thanh niên huyện đã có những hoạt động thiết thực nhằm thu hút thanh thiên tham gia cống hiến cho quê hương.

Với đặc thù là huyện có nhiều làng nghề truyền thống, để giữ chân thanh niên ở lại quê hương lập thân, lập nghiệp, đoàn thanh niên đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ các thanh niên khởi nghiệp tại địa phương. Ngân hàng chính sách đã dải ngân hơn 7 tỷ đồng để thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng quy mô sản xuất. Từ đó, tạo việc là tại chỗ cho nhiều lao động. Nhờ vậy, góp phần không nhỏ trong việc giữ chân người trẻ, tạo nguồn phát triển đảng.

ky cuoi kho cung phai lam
Cần đa dạng các hoạt động của Đoàn Thanh niên để thu hút người trẻ tham gia

Qua các phong trào thi đua, từ năm 2015 – 2018, Đoàn Thanh niên huyện đã phát hiện được 852 đoàn viên ưu tú, trong đó giới thiệu 672 đoàn viên để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và có 590 đoàn viên được kết nạp Đảng. Riêng trong năm 2018, tổ chức đoàn giới thiệu được 206 đoàn viên ưu tú, trong đó có 185 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Qua các số liệu trên có thể thấy, Đoàn Thanh niên chính là tổ chức thu hút và tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ lớn nhất hiện nay. Hoạt động Đoàn càng mạnh, các nhân tố nổi bật xuất hiện ngày càng nhiều, nguồn phát triển đảng cũng trở nên dồi dào.

Thay đổi nhận thức, tăng trách nhiệm

Mặc dù đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn đảng viên trẻ, tuy nhiên, trong 3 năm liên tiếp từ 2016 – 2018, Số lượng đảng viên mới được kết nạp ở huyện Đan Phượng đều vượt mức chỉ tiêu của thành phố và huyện đề ra. Cụ thể, năm 2016 đạt 110%, năm 2017 đạt 107%, năm 2018 đạt 103%.

Ông Nguyễn Khắc Quang – Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Đan Phượng, khẳng định: “Dù khó đạt được chỉ tiêu về tỉ lệ độ tuổi trong phát triển Đảng ở chi bộ nông thôn nhưng chúng tôi kiên quyết loại bỏ các đối tượng chưa xác định được mục tiêu, lý tưởng, chưa có động cơ vào Đảng trong sáng, lập trường không vững vàng. Thà ít nhưng đảm bảo chất lượng để những đảng viên trẻ này đủ sức gánh vác trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, tổ chức và nhân dân giao phó chứ không vì áp lực chỉ tiêu trên giao mà chạy theo số lượng, ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên và hoạt động của Đảng”.

Để vừa đảm bảo được cả về số lượng và chất lượng đảng viên, Đảng bộ huyện Đan Phượng đã chủ động động chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động qua đó phát hiện nhân tố, quần chúng ưu tú cho đảng.

Đồng thời, các cấp ủy đảng cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho mỗi đảng viên, học viên giúp họ nhận thức thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Chủ động phát hiện, tìm nguồn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng trẻ, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên tại cơ sở. Hàng năm, Huyện ủy đều giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở đòng thời phân công nhiệm vụ giáo dục, lựa chọn quần chúng xứng đáng để Đảng kết nạp.

Riêng đối với các đảng viên đi làm xa hoặc xuất khẩu khẩu lao động nhưng vẫn mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đảng bộ cũng tạo điều kiện theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên, các nhóm đối tượng đảng viên sau được xét miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

Đảng viên làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định được miễn sinh hoạt tối đa 12 tháng. Hoặc, hướng dẫn các đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tại chi bộ nơi họ làm việc hoặc chuyển sinh hoạt đến Đảng bộ ngoài nước. Những đối tượng này sau khi trở về sẽ tiếp tục phục vụ, công hiến cho địa phương.

ky cuoi kho cung phai lam
Phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn tuy khó nhưng có thể tháo gỡ nếu có sự nỗ lực của các cấp ủy đảng

Là một xã có số lượng người lao động trẻ làm việc tại các công ty, xí nghiệp ngoài địa phương lớn, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Quốc Oai, những năm gần đây, xã Đông Xuân đã thực hiện triệt để Đề án 410-ĐA/HU năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về âng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của Huyện ủy.

“Đảng bộ xã tạo điều kiện tối đa cho công tác phát triển đảng viên bằng cách tổ chức sinh hoạt đảng vào ngày thứ 7, chủ nhật đầu tiên của tháng. Các lao động trẻ, đảng viên trẻ hoạt động trong các xí nghiệp, nơi không có tổ chức đảng có thể tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ.

Nhờ vậy, những năm gần đây, Đảng bộ xã vẫn đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 - 2018, Đảng bộ xã Đông Xuân kết nạp được 31 đảng viên trong đó có có 21 đảng viên thuộc chi bộ nông thôn, chiếm 67.7%” - Ông Bùi Tiến Linh – Phó Bí thư Đảng bộ xã Đông Xuân cho biết.

Tại Thôn Nam Quất (Nam Triều, Phú xuyên), ông Lân Văn Tiếp - Trưởng thôn - Bí thư Chi bộ cũng cho biết, từ năm 2015 trở về trước nhiều lúc Chi bộ không kết nạp được đảng viên. Nhưng, những năm sau đó, nhờ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, hằng năm thôn Nam Quất đều kết nạp được 1 – 2 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu giao phó.

Thành công của các chi bộ, đảng bộ trên cho thấy, nếu cấp ủy các cấp quan tâm sát sao và có giải pháp đòng bộ, đồng thời, phát huy trách nhiệm của các đoàn thể và đảng viên thì hoàn toàn có thể khắc phục được khó khăn, làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ ở khu vực nông thôn.

Lê Thắm

Nguồn :