M
15:31 | 25/08/2019

Tăng cường đối thoại để thể hiện ý Đảng hợp lòng dân

Kỳ cuối: Để ý Đảng quyện lòng dân là cội nguồn sức mạnh

(LĐTĐ) Trong tư tưởng và di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, hai chữ “Đảng” và “Dân” có giá trị thiêng liêng, bền vững, khăng khít và không thể tách rời. Bác đã từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Quan tâm, lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, giúp dân hiểu đúng, đủ bản chất vấn đề, bảo vệ lợi - quyền cho nhân dân là trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Bởi, cán bộ, Đảng là đầy tớ của dân - Dân chính là vận mệnh đất nước.  

ky cuoi de y dang quyen long dan la coi nguon suc manh Kỳ 2: Nâng cao hiệu quả bằng đối thoại
ky cuoi de y dang quyen long dan la coi nguon suc manh Tăng cường đối thoại để thể hiện ý Đảng hợp lòng dân

Thấm nhuần lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ dân trong mọi hoạt động của mình; tạo sự gắn bó chặt chẽ mật thiết với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, qua đó lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân, kịp thời có những quyết sách phù hợp với đời sống thực tiễn.

Ý Đảng trước hết là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, là quyết tâm và bản lĩnh chính trị của tổ chức Đảng, thông qua việc tìm hiểu và lựa chọn đường lối chính trị phù hợp với hoàn cảnh đất nước.

Để có đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại làm nên thắng lợi lịch sử, ngay từ đầu, đã xác lập mối quan hệ mật thiết như máu thịt giữa Đảng và dân tạo nền tảng cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bác thường nói: “Đảng không có dân thì lấy đâu ra lực lượng? Dân không có Đảng thì lấy ai dẫn đường?”.

Năm 2018, Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt nhiều vấn đề mang tầm chiến lược và cả những nội dung rất cụ thể liên quan trực tiếp hằng ngày, hằng giờ, đến đông bảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và người lao động. Vừa triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đề ra, Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng, kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, ý Đảng quyện với lòng dân, góp phần tạo tâm thế cho đất nước đi lên.

ky cuoi de y dang quyen long dan la coi nguon suc manh
Quận Thanh Xuân: Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính

Một trong những kết quả nổi bật, được xã hội ghi nhận là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng, đó là công tác đối thoại với dân ngày một chuyển biến theo hướng tích cực, tạo dựng được niềm tin trong dân. Các cấp ủy, cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ hơn, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đối tượng, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ nảy sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm.

Đối thoại với nhân dân luôn đặt trên tinh thần nghiêm túc và cầu thị. Cán bộ, đảng viên được tin tưởng giao trọng trách đối thoại với dân cần có tâm và có tầm. Tăng cường lực lượng cán bộ, đảng viên có năng lực và chuyên môn thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, trao đổi với nhân dân. Đặc biệt, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, gay gắt, để chính quyền các cấp có quyết định, kết luận rõ ràng, đúng sai, thỏa đáng.

Nếu dân đúng, ở góc độ người giải quyết và cơ quan nhà nước có những khiếm khuyết trong giải quyết các vấn đề cụ thể cho công dân cũng cần làm rõ và có hướng khắc phục sớm những bức xúc của công dân, để rõ đúng, sai khách quan trong từng vụ việc giải quyết. Đối với công dân, nếu khiếu nại, tố cáo sai thì cũng giải thích rõ cho công dân hiểu vấn đề và để chấm dứt khiếu nại, tố cáo nếu không sẽ dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Trong đối thoại phải quan tâm tới lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Chính sách là phải hợp lòng dân.

ky cuoi de y dang quyen long dan la coi nguon suc manh
Quan tâm, lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, giúp dân hiểu đúng, đủ bản chất vấn đề, bảo vệ lợi - quyền cho nhân dân là trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào mới thấy rõ Đảng, Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ. Do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn’’.

Việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân giúp cấp ủy, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước kịp thời nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng, thông tin phản hồi, những kiến nghị, góp ý của nhân dân, góp phần huy động sự tham gia rộng rãi của nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

ky cuoi de y dang quyen long dan la coi nguon suc manh
Ý Đảng quyện lòng dân chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 11-QÐ/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân. Quy định nêu rõ trình tự tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; thời hạn xử lý, giải quyết cũng như xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Ðảng, Nhà nước về việc tiếp dân, góp phần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện tiếp, đối thoại với công dân nhằm nâng cao và phát huy tính dân chủ, bảo đảm quyền công dân theo Hiến pháp và pháp luật.

Trong Phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm, công tác những tháng cuối năm. Theo đó, đồng chí cũng nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền cần phát huy vai trò của mình, quan tâm chú trọng trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân để giải quyết các vấn đề nóng một cách hài hòa và hiệu quả, không gây hoang mang, bức xúc dư luận.

Tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, các cấp chính quyền tiếp tục cụ thể hóa hoạt động giám sát, phản biện, nâng cao hiệu quả, chất lượng từ khâu nghiên cứu, lựa chọn vấn đề… Tăng cường đối thoại để gần dân, lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm mà dân quan tâm.

Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quyết định của Đảng; đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã góp phần cho chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nổi cộm, xây dựng các chính sách phù hợp điều kiện thực tế; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Việc tăng cường đối thoại với nhân dân để nhân dân hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn thuận lợi trong công tác điều hành của cấp chính quyền cũng là để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện sự tôn trọng nhân dân, trên nền tảng "Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nhà nước của dân, do dân và vì dân"; "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" để củng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Dân.

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, dẫu thời gian qua việc thực hiện NQ TW 4 và các nghị quyết của Đảng đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để tiếp tục tạo sự đồng thuận trong nhân dân, để tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, bên cạnh việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, điều quan trọng mỗi cấp cơ sở Đảng, chính quyền và người đứng đầu từ Thành phố đến cơ sở phải tăng cường thời gian tiếp xúc, đối thoại để "lắng nghe" tiếng dân hơn nữa. Đảng lắng nghe ý dân, dân làm theo ý Đảng mới tạo nên sức mạnh vô địch.

Song Thu

Nguồn :