M
10:25 | 11/07/2019

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII và Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dân chủ, sáng tạo cốt lõi chọn lựa cán bộ tài, đức

Kỳ 2: Dân chủ để người dân tham gia chọn lựa

(LĐTĐ) Lựa chọn được những cán bộ đủ tâm, tầm vào Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đảng bộ các cấp để tạo ra sức mạnh tập thể lãnh đạo, chỉ đạo… tiếp tục đưa đất nước và Thủ đô vươn lên tầm cao mới là vấn đề cực kỳ hệ trọng. Do đó, điều mà cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng và nhân dân đặc biệt quan tâm là phương thức chọn lựa cán bộ thế nào để mang lại hiệu quả nhất là vấn đề cần bàn.

ky 2 dan chu de nguoi dan tham gia chon lua Kỳ 1: Từ kinh nghiệm chọn nhân tài của Bác Hồ kính yêu
ky 2 dan chu de nguoi dan tham gia chon lua Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp
ky 2 dan chu de nguoi dan tham gia chon lua Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Phải để nhân dân tham gia lựa chọn

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn cặn dặn “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thế nên, bất luận công việc gì liên quan đến vận mệnh quốc gia, Người đều lấy dân làm gốc. Bởi thế, ở góc độ lựa chọn cán bộ vào Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ TP Hà Nội, Đảng bộ các cấp, một số cán bộ lão thành cho rằng, bên cạnh thực hiện các quy trình theo quy định của Đảng, chúng ta cũng nên lấy ý kiến rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân.

ky 2 dan chu de nguoi dan tham gia chon lua
Đại hội XII của Đảng nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới

Về vấn đề này, theo ông Phạm Thế Duyệt, nguyên: Ủy viên Thường vụ Thường trực - Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội… Đảng mạnh không đơn thuần nghĩ là số lượng đông mà quan trọng chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng như thế nào. Muốn có chất lượng tốt phải có những con người tốt. Tốt tức là có đạo đức, có năng lực, có tầm nhìn.

Đặc biệt, muốn có những cán bộ tốt, ngoài quy trình lựa chọn cán bộ trong diện quy hoạch theo các bước, cách tốt nhất để nhân dân cùng tham gia chọn, đánh giá cán bộ.

Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, chính sách, đường lối… song muốn thành công phải tập hợp cho được hiền tài. Thế nên, trong công tác cán bộ, nếu chỉ dựa hoặc phụ thuộc vào công tác quy hoạch mới đáp ứng được một vấn đề. Điều quan trọng, trong công tác cán bộ phải đề cao tính phát hiện, cốt sao chọn được những cán bộ theo đúng năng lực trong các phân ngành, lĩnh vực mang tính chuyên sâu để giúp Đảng, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội mới là điều cần quan tâm hơn.

Ông Phạm Thế Duyệt

Ông Phạm Thế Duyệt phân tích thêm: Nhân dân lựa chọn cán bộ theo hai hình thức, sau khi có danh sách các đồng chí đủ tiêu chuẩn để Đảng bộ các cấp xem xét giới thiệu vào Ban Chấp hành thì danh sách đó nên đưa ra một cách công khai cho Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc nơi cán bộ đó cư trú, để cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đó đánh giá những cán bộ thuộc diện đề cử thế nào? Ý kiến người dân về họ ra làm sao? Cạnh đó, thông qua các Chi bộ ở cơ sở và có thể Mặt trận Tổ quốc các cấp, đảng viên, người dân có quyền đề cử thêm ứng viên để tổ chức Đảng xem xét tham gia vào Ban Chấp hành đảng bộ các cấp…

“Làm như thế này sẽ thể hiện được tinh thần của Bác Hồ về chọn lựa cán bộ. Đồng thời, thể hiện đúng bản chất của chế độ ta: Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Cạnh đó, cũng thể hiện được mối quan hệ giữa Đảng và dân như cá với nước”- ông Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh.

Tiên phong cơ cấu và bầu có số dư

Bên cạnh việc dân chủ trong khâu lựa chọn, đề cử cán bộ, ông Phạm Thế Duyệt cũng cho rằng, để tổ chức Đảng chọn lựa được cán bộ đủ đức, tài nhất quyết trong công tác quy hoạch và nhân sự đại hội cũng phải chọn số dư. Ví dụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện/thành phố có số lượng từ 30 - 90 đồng chí, thì trong khâu quy hoạch trước đó ít nhất cũng bố trí số lượng từ 50 - 150 đồng chí.

Từ các danh sách đó, sau khi tiến hành chọn lựa và bầu ra được Ban Chấp hành đến bầu các chức danh chủ chốt cũng phải chọn số dư. “Nếu chúng ta không đưa ra số dư để Đại hội bầu các chức danh chủ chốt thì sẽ rơi vào hình thức, rập khuôn”- ông Phạm Thế Duyệt cho hay.

Trên góc độ hiệu quả và tính sáng tạo, ông Đặng Mai Hồng, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thời gian qua toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, do đó hơn lúc nào hết mỗi cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương cần thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác cán bộ. Tránh “bệnh” hình thức, giáo điều, thiếu tính sáng tạo và thực tiễn của địa phương.

Đồng quan điểm này, ông Pham Thế Duyệt cho rằng, quy hoạch mới chỉ là quy ước. Còn muốn thực sự lựa chọn được cán bộ tốt chúng ta phải thực sự cầu tiến và dân chủ. Nghĩa là phải để cho dân được biết người cán bộ đang thuộc diện quy hoạch là ai? Sau đó lắng nghe tiếng dân xem họ nhận xét về cán bộ đó thế nào rồi mới “ý đảng” quyết định.

Đồng thời, bên cạnh công tác nhân sự, Đảng bộ các cấp trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội cũng rất cần lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân, đặc biệt đội ngũ tri thức và các bậc lão thành. Mục đích là cốt sao rút ra được những mặt đã làm được, chưa làm được của kỳ Đại hội trước để bổ sung, nghiên cứu làm tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân ta đã tin tưởng, gắn bó và một lòng theo Đảng, đấu tranh cách mạng để đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập, tự do. Đồng thời, cũng chính nhân dân là người đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, lựa chọn và bầu ra các cấp chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Vì thế, khi nước nhà được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ quan điểm: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân… Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân… hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý”.

Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, phải hướng vào dân, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Lợi ích của Đảng, của Nhà nước với lợi ích của nhân dân là thống nhất, đó là lợi ích của cả tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân lao động và của toàn xã hội.

Do đó, những vấn đề về đường lối, chính sách, cơ chế tổ chức có liên quan đến sinh mệnh, cuộc sống và tương lai của đất nước rất cần sự tham gia, đóng góp ý kiến của nhân dân, để không chỉ vừa thể hiện sự tôn trọng, phát huy dân chủ mà còn tập hợp được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của nhân dân nhằm hạn chế những sai lầm, khuyết điểm.

Yêu thương nhân dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng, và kịp thời giải quyết những yêu cầu, kiến nghị của nhân dân, có lợi cho nhân dân cũng chính là thể hiện sự tôn trọng nhân dân. Cho nên, đối với mọi vấn đề, hãy để mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, “góp phần tìm ra chân lý” và từ đó họ “tự do phục tùng chân lý”- quan điểm của Người vẫn là Kim chỉ Nam để chúng ta noi theo hiện nay.

Kỳ 3: Vận dụng sáng tạo để phát huy hiệu quả

Lê Hà

Nguồn :