M
08:40 | 27/04/2019

Ký kết TƯLĐTT trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn:

Kinh nghiệm nhìn từ LĐLĐ quận Long Biên

(LĐTĐ) LĐLĐ quận Long Biên vừa đại diện cho tập thể người lao động ở doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thương lượng thành công các nội dung trong bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Đây là doanh nghiệp thứ 7 trên địa bàn, LĐLĐ quận trực tiếp đứng ra đại diện, thương lượng đi đến ký kết TƯLĐTT thành công, mang đến các nội dung, điều khoản “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cao hơn Luật quy định cho mỗi người lao động.

kinh nghiem nhin tu ldld quan long bien Tôn vinh, khen thưởng 171 lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân
kinh nghiem nhin tu ldld quan long bien Quận Long Biên: Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở
kinh nghiem nhin tu ldld quan long bien Đoàn giám sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ quận Long Biên

5 bước để thương lượng TƯLĐTT thành công

Doanh nghiệp thứ 7 LĐLĐ quận Long Biên vừa tiến hành đại diện thương lượng thành công là Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội. Tại buổi làm việc với đại diện người sử dụng lao động Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội giữa tháng 4/2019, đại diện tập thể người lao động (NLĐ) và LĐLĐ quận đã thương lượng các nội dung trong TƯLĐTT, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ.

kinh nghiem nhin tu ldld quan long bien
Tháng 4/2019, Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên ký thỏa thuận, thống nhất các nội dung thương lượng TƯLĐTT thành công với Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội.

Đại diện tập thể NLĐ có ông Nguyễn Trường Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã đề nghị phía người sử dụng lao động công ty làm rõ các nội dung về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, nâng lương, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động, đào tạo bồi dưỡng, phụ cấp, phúc lợi đối với NLĐ... được nêu trong bản Dự thảo TƯLĐTT.

Những thông tin trên đã được phía đại diện người sử dụng lao động công ty trình bày và giải đáp cụ thể. Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất chỉnh sửa, bổ sung các điều khoản trong bản TƯLĐTT giữa người sử dụng lao động và NLĐ tại Công ty TNHH Auto Hoàng Gia Hà Nội, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật. Đại diện NLĐ và người sử dụng lao động đã tiến hành ký biên bản thỏa thuận thống nhất các nội dung sau khi đã tiến hành thương lượng.

Với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”, từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ quận đã hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ và đã có 102 đơn vị tổ chức định kỳ 3 tháng/lần.

Thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đến nay có 80% đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận ký kết TƯLĐTT, nhiều TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với Luật quy định (trong đó LĐLĐ quận đại diện cho tập thể NLĐ tại 7 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn ký TƯLĐTT với chủ sử dụng lao động).

Năm 2018 LĐLĐ quận đã phối hợp UBND quận và Bảo hiểm xã hội quận tổ chức 3 cuộc đối thoại với 650 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường học, cán bộ công đoàn, NLĐ tham gia.

Tại cuộc đối thoại, lãnh đạo quận và các phòng ban đã giải đáp 35 nhóm vấn đề của 34 ý kiến trực tiếp, đồng thời cũng chỉ đạo các phòng chức năng của UBND rà soát về chế độ, chính sách, việc ký Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc với giáo viên trong các trường học.

Ông Nguyễn Trường Giang cho biết, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ và Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”, chủ trương ký kết TƯLĐTT trong các doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn được LĐLĐ quận triển khai thực hiện từ năm 2016. LĐLĐ quận đã ban hành Hướng dẫn chi tiết về quy trình xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, đồng thời quyết tâm đôn đốc thực hiện vì điều này có liên quan sát sườn đến quyền và lợi ích NLĐ.

Theo đó, tận dụng cơ hội từ những lần tới làm việc với doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, vận động, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn... LĐLĐ quận Long Biên tranh thủ tiếp xúc với NLĐ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của NLĐ, qua đó gợi mở với NLĐ về việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Nếu đại diện tập thể NLĐ đồng thuận, có mong muốn nhờ LĐLĐ quận đứng ra hỗ trợ, đàm phán, các bước chi tiết sẽ được LĐLĐ quận nhanh chóng vào cuộc triển khai.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, về cơ bản, quy trình ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp sẽ tuân theo 5 bước như Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhưng đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn sẽ có đặc thù riêng. Cụ thể: Bước thứ nhất: Nắm bắt tình hình doanh nghiệp và NLĐ; bước thứ hai: LĐLĐ quận gửi văn bản tới chủ sử dụng lao động đề nghị cung cấp thông tin; bước thứ ba: Đặt lịch thương lượng với chủ doanh nghiệp; bước thứ tư: Thành lập tổ thương lượng và tiến hành thương lượng; bước thứ năm: Ký kết TƯLĐTT.

“Điều quan trọng và cốt yếu nhất là phải nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của NLĐ. Khi NLĐ có nhu cầu, cần gợi mở để tập thể NLĐ có văn bản đề nghị LĐLĐ quận đề đạt nguyện vọng, khi đó, văn bản này sẽ là cơ sở để LĐLĐ quận tiến hành đàm phán và làm việc với doanh nghiệp các bước tiếp theo”, ông Giang nhấn mạnh.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, đối với những đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn, để hoàn thành được 5 bước trên, cần nhất là sự tâm huyết, nhiệt tình và quyết tâm của cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, mà không ai khác chính là cán bộ LĐLĐ quận.

Chia sẻ kinh nghiệm qua 7 lần thương lượng, đàm phán cho các doanh nghiệp (năm 2016: 1 doanh nghiệp, năm 2017: 3 doanh nghiệp, năm 2018: 2 doanh nghiệp, năm 2019: 1 doanh nghiệp), theo ông Giang, quan trọng nhất là kỹ năng thương lượng, thuyết phục, kiên trì đeo bám của cán bộ công đoàn. Có thể hôm nay đàm phán chỉ lợi được 1 khoản, có khi chỉ thêm được 10.000 đồng cho NLĐ cũng là mừng rồi và phải đeo bám đến cùng để lợi ích đó trở thành hiện thực với NLĐ.

Chia sẻ kinh nghiệm trong đàm phán, thương lượng đi đến ký kết TƯLĐTT thành công, đại diện LĐLĐ quận Long Biên nhấn mạnh: Điều quan trọng là phải “biết mình, biết người”, những điều khoản đưa ra đàm phán phải phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh thu của doanh nghiệp, tránh đưa ra những điều khoản quá cao so điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Làm sao để NLĐ có thu nhập cao hơn, điều kiện làm việc và được chăm lo tốt hơn, nhưng doanh nghiệp khi quyết định “chi” cho NLĐ phải vui vẻ, cởi mở, cảm nhận được họ đầu tư cho nguồn nhân lực là đầu tư hiệu quả.

Ông Giang cũng cho biết, điều thành công và cũng nằm trong mục đích hướng tới của LĐLĐ quận là tại các doanh nghiệp, sau ký kết được TƯLĐTT, thấy được lợi ích thiết thực từ tổ chức Công đoàn mang lại, tập thể NLĐ đã làm thủ tục xin thành lập Công đoàn cơ sở. Họ thực sự mong muốn có tổ chức gần gũi, luôn bên họ, lắng nghe, chia sẻ và mang đến lợi ích thiết thực về vật chất, tinh thần cho họ. Đến nay, đã có 2/7 doanh nghiệp ký được TƯLĐTT đã thành lập Công đoàn cơ sở.

“Năm 2019, với phương châm “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở” và hoạt động Công đoàn “Vì việc làm, đời sống của người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, LĐLĐ quận sẽ thương lượng, đàm phán ký thêm nhiều bản TƯLĐTT có lợi hơn cho NLĐ, để NLĐ thấy tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy, nơi NLĐ có thể trao hy vọng, gửi niềm tin”, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang khẳng định.

Thực tế cho thấy, thương lượng, ký kết được TƯLĐTT ở những doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã khó, ký được TƯLĐTT ở doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Nhưng với mục tiêu “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho NLĐ”, LĐLĐ quận Long Biên đã kiên trì bám cơ sở, vận động, thuyết phục doanh nghiệp đồng hành với NLĐ và tổ chức Công đoàn, qua đó xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho NLĐ.

Bảo Duy

Nguồn :