M
21:53 | 13/03/2019

Huyện Phúc Thọ:

Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

(LĐTĐ) Với việc quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ.  

khong ngung nang cao hieu qua cong tac tuyen truyen giao duc phap luat Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật tới cán bộ giáo viên, nhân viên
khong ngung nang cao hieu qua cong tac tuyen truyen giao duc phap luat LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chú trọng nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ
khong ngung nang cao hieu qua cong tac tuyen truyen giao duc phap luat Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho lao động nữ di cư

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, thời gian qua, UBND huyện Phúc Thọ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật một cách có trọng tâm, trọng điểm gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và của huyện.

Việc tuyên truyền đảm bảo triển khai một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Cụ thể như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền; treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật; hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do thành phố tổ chức; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt các CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; CLB phòng, chống bạo lực gia đình...

khong ngung nang cao hieu qua cong tac tuyen truyen giao duc phap luat
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Phúc Thọ được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Ảnh Phương Huế

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật và văn bản của thành phố mới ban hành; những vấn đề về lĩnh vực đất đai; khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống ma túy; kết hợp với việc khai thác tài liệu trong “Tủ sách pháp luật” và triển khai “Ngày pháp luật” ở các cơ quan, đơn vị…

Năm 2018, Phòng Tư pháp huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 2.000 lượt người; cấp phát 75.500 tờ gấp về Quy tắc ứng xử nơi công cộng, dịch vụ công trực tuyến; cấp 1.450 cuốn sách tìm hiểu về các luật, bộ luật; công tác chứng thực được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, đúng quy định của pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại các địa phương, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt của các hội, tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được sử dụng ngày càng phù hợp, có hiệu quả như: Đoàn Thanh niên với mô hình “Cổng trường ATGT”; mô hình Đội tuyên tuyền thanh niên về pháp luật; Ngày hội Thanh niên với Pháp luật; Đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ an toàn giao thông; Hội Nông dân với mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”...

Bên cạnh đó, công tác hoà giải tại cơ sở cũng được các xã, thị trấn đẩy mạnh. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Thông qua việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách sinh động, kịp thời; góp phần kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc cũng như nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn huyện.

Phương Huế

Nguồn :