Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp

(LĐTĐ) Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Phúc Thọ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp không ngừng được nâng lên, công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban nhân dân từ huyện đến các xã, thị trấn có sự đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể.
Đi đầu trong đấu tranh giành chính quyền, tiên phong trong xây dựng Thủ đô và đất nước
Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân
Người dân Hà Nội đồng hành cùng chính quyền phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo của Huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo chất lượng, dân chủ, đúng luật.

Huyện ủy cũng đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Phúc Thọ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được nâng lên, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Chất lượng các kỳ họp đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của các đại biểu.

4835 hynd1jpg

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.(Ảnh: Phương Huế)

Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân huyện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giám sát chung và giám sát chuyên đề. Việc tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri đảm bảo đúng quy định, không để hình thành “điểm nóng”, tạo sự đồng thuận của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban nhân dân từ huyện đến các xã, thị trấn có sự đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Chủ động xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, triển khai tích cực, hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân các cấp đã quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Huyện cũng đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; hoàn thành sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính mới xã Sen Phương, Xuân Đình theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện tốt việc sáp nhập, sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quyết định của Thành phố. Hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế. Năng lực, trình độ, ý thức, trách nhiệm của đa số cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Phúc Thọ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tổ chức kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân các cấp.

Tăng cường công tác giám sát với nội dung cụ thể, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, đặt biệt là các vấn đề đang được cử tri quan tâm. Đôn đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và công dân. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Nghị quyết bảo đảm trọng tâm, sát hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng của địa phương trước mắt và lâu dài.

Tăng cường công tác thông tin, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là trong công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý để xác định rõ và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm, xây dựng hệ thống chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân từ huyện đến cơ sở.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và nhân dân tại cơ quan làm việc và nơi công cộng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc các quy định Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, góp ý, phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) Cùng với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng chăm ...
Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

(LĐTĐ) Vé các đường bay được mở bán trên toàn hệ thống bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé Bamboo Airways và các đại lý chính thức.
Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

(LĐTĐ) Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung ...
Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và ...
Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Trong hai ngày (21-22/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức tập huấn trực ...
Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

(LĐTĐ) Khoản 3 Điều 146 Bộ Luật tố tụng hình sự chưa quy định Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo ...
Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

(LĐTĐ) Chiều 20/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 22 về việc triển khai các biện ...

Tin khác

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và từng bước thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và người dân không được phép lơ là, chủ quan vì nguy cơ dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Huyện Mỹ Đức: Tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch, tránh tâm lý chủ quan

Huyện Mỹ Đức: Tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch, tránh tâm lý chủ quan

(LĐTĐ) Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) đã có những yêu cầu cụ thể với Ủy ban nhân dân huyện huyện, các cơ quan, phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn.
Xứng danh phụ nữ Thủ đô anh hùng

Xứng danh phụ nữ Thủ đô anh hùng

(LĐTĐ) Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của các tầng lớp phụ nữ cả nước chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng nay (19/10), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức chương trình Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo năm 2021.
Kiến tạo các không gian để Hà Nội thêm văn minh

Kiến tạo các không gian để Hà Nội thêm văn minh

(LĐTĐ) Trong quá trình Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa các sáng kiến khi chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, việc thúc đẩy hình thành các không gian sáng tạo được coi là một trong những mấu chốt quan trọng.
Số smartphone có cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch PC-Covid đạt 54%

Số smartphone có cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch PC-Covid đạt 54%

(LĐTĐ) Ngày 18/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết các chỉ số về khai báo y tế, theo dõi truy vết, tiếp nhận xử lý phản ánh qua các ứng dụng công nghệ đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Người dân tăng cường khai báo y tế qua các ứng dụng công nghệ

Người dân tăng cường khai báo y tế qua các ứng dụng công nghệ

(LĐTĐ) Để phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã và đang nỗ lực cùng Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ giải pháp công nghệ. Trong đó việc khai báo y tế, quét mã QR Code, tiếp nhận, xử lý phản ánh qua Tổng đài 1022 đã và đang được người dân thực hiện đạt nhiều hiệu quả.
Huyện Mê Linh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021

Huyện Mê Linh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã cơ bản đạt tại các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các tiêu chí và chuẩn bị hồ sơ báo cáo các cấp có thẩm quyền công nhận đạt huyện nông thôn mới năm 2021.
Người Hà Nội vui mừng được đi ăn ở quán, nhưng luôn nâng cao ý thức phòng dịch

Người Hà Nội vui mừng được đi ăn ở quán, nhưng luôn nâng cao ý thức phòng dịch

(LĐTĐ) Người dân vui mừng vì sau thời gian dài giãn cách được đi ăn ở quán, được ngồi nhâm nhi cà phê trong tiết trời cuối thu se lạnh, nhưng cả chủ lẫn khách vẫn luôn đề cao công tác phòng dịch.
Hà Nội đã có gần 605 nghìn điểm quét mã QR

Hà Nội đã có gần 605 nghìn điểm quét mã QR

(LĐTĐ) Sau gần một tháng kể từ ngày Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... trên địa bàn Thành phố đều đã thực hiện tạo mã QR, kiểm soát người ra, qua đó góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch của Thủ đô.
Gần 86 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

Gần 86 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, hoạt động nổi bật nhất trong công tác Mặt trận thời gian qua là các cấp Mặt trận đã tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp đỡ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn. Tổng số tiền hỗ trợ cho các đối tượng đến nay là gần 86 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động