M
06/01/2019 19:26

Đề án Văn hóa công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Không dùng mạng xã hội đưa thông tin chưa được kiểm chứng

(LĐTĐ) Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm nâng cao phong cách ứng xử, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.  

khong dung mang xa hoi dua thong tin chua duoc kiem chung Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong hệ thống CĐ Thủ đô
khong dung mang xa hoi dua thong tin chua duoc kiem chung Nâng cao kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo Đề án Văn hóa công vụ, cán bộ, công chức, viên chức cần tuân thủ một số chuẩn mực văn hóa như sau: Không gây khó khăn, không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; Không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín; Khi giao tiếp với người dân, phải tôn trọng, lắng nghe, hướng dẫn tận tình, thực hiện “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định về văn hóa công vụ trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Biên soạn tài liệu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, tổ chức; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc; thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

T.An

Nguồn :